Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình giải tích phẳng

Chuyên đề hình học phẳng giới thiệu các bài tập hình học giải tích trong mặt phẳng. Chuyên đề này giúp các em luyện thi Đại học, phương pháp tọa độ

Bài tập luyện

Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có trung điểm cạnh BC là M(-1;0) . Trọng tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC lần lượt là G( \frac{4}{3};\frac{4}{3}) và I(1;4) . Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC.

A. A(6;1); B(1;-1); C(-3;1)

B. A(6;4); B(1;-1); C(-3;1)

C.  A(6;4); B(-3;1);C(1;-1)

D. Cả B và C

Câu 2: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A, phương trình đường cao AH : x -y + 3 = 0. Biết đỉnh C(5;0), đỉnh B thuộc trục tung. Tìm tọa độ các đỉnh A và B.  

A. A(-3;6)

B. A(-1;-2) hoặc A(-3;6)

C. A(-1;2) hoặc A(3;6)

D. A(-1;2) 

Câu 3: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A, phương trình đường cao AH : x -y + 3 = 0. Biết đỉnh C(5;0) , đỉnh B thuộc trục tung. Tìm tọa độ các đỉnh A và B.

A. A(1;-2) hoặc A(3;6)

B. A(-1;2) hoặc A(-3;-6)

C. A(-1;2) hoặc A(3;6)

D. A(-1;-2) hoặc A(-3;6)

Câu 4: Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác có đỉnh A(5; -3), trọng tâm là G(3; 1), đỉnh B thuộc đường thẳng (∆): 2x + y - 4 = 0. Tìm tọa độ đỉnh B và C biết rằng BC = 2√2 và B có tọa độ nguyên.

A.  B(1; 3); C(3; 1)

B.  B(1; -2); C(3; -4)

C.  B(-1; 2); C(-3; 4)

D.  B(1; 2); C(3; 4)

Câu 5: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm M(2; 1). Viết phương trình tổng quát đường thẳng qua M và tạo với đường thẳng y = 2x + 1 một góc 450

 

A. 3x + 2y – 7 = 0 hoặc -2x + 3y - 1 = 0

B. 3x + y – 7 = 0 hoặc  x+3y-5=0

C. 3x + y – 9 = 0 hoặc -2x + 3y + 1 = 0

D. 3x + y + 7 = 0 hoặc -2x + 3y + 1 = 0

Câu 6: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hai điểm A(2; 5) và B(5; 1). Viết phương trình tổng quát của đường thẳng ∆ đi qua A sao cho khoảng cách từ B đế đường thẳng ∆ bằng 3.

A. x + 3 = 0; 7x + 24y - 131 = 0 

B. x - 2 = 0; x + 4y - 134 = 0 

C. x - 2 = 0; 7x + 24y - 134 = 0 

D. x + 2 =0; 7x - 24y - 134 = 0 

Câu 7: Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có diện tích bằng 2 và B(1; -1). Hai trung tuyến của tam giác lần lượt có có phương trình x + y - 2 = 0 và 7x + y - 6 = 0. Viết phương trình đường thẳng AC.

A. (AC): -x + y  = 0 hoặc (AC): x + 5y - 18 = 0

B. (AC): -x + y - 2 =0 hoặc (AC): 11x + 5y  = 0

C. (AC): -x + y  =0 hoặc (AC): 11x + 5y - 18 = 0

D. (AC): -x + y - 2 = 0 hoặc (AC): 11x + 5y -18 = 0

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com