Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình giải tích trong không gian

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 1:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d: \frac{x - 1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-2} và 2 điểm A(2; 1; 0), B(-2; 3; 2). Viết phương trình mặt cầu đi qua A, B và có tâm thuộc đường thẳng d.

Câu hỏi số 2:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm A(1; 1; 1), B(3; 5; 2) và C(3;1;−3). Chứng minh 3 điểm A, B, C là 3 đỉnh của một tam giác vuông. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp ∆ABC.

Câu hỏi số 3:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình x − 2y + z − 3 = 0 và điểm I(1;−2;0). Viết phương trình mặt cầu tâm I cắt mặt phẳng (P) theo một đường tròn có chu vi bằng 6π.  

Câu hỏi số 4:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x-3y+4z-1=0, đường thẳng d: \frac{x-1}{3}=\frac{y+1}{1}=\frac{z}{2} và điểm A(3;1;1).Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua A cắt đường thẳng d và song song với mặt phẳng (P)

Câu hỏi số 5:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;4;2), B(-1;2;4) và đường thẳng  ∆ : \frac{x-1}{-1}=\frac{y+2}{1}=\frac{z}{2}. Tìm tọa độ điểm M trên  ∆ sao cho MA2+MB2=28.

Câu hỏi số 6:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng : d1\left\{\begin{matrix}x=t\\y=2t\\z=1-t\end{matrix}\right. (t ∈ R) , d2\left\{\begin{matrix}x=1+2s\\y=2+2s\\z=-s\end{matrix}\right.   (s ∈ R).

Chứng minh d1 và d2 cắt nhau. Viết phương trình mặt phẳng chứa hai đường thẳng d1, d2.

Câu hỏi số 7:

Trong không gian với hệ tạo độ Oxyz, cho hai điểm A(- 1; 2; 3), B(1; 0; - 5) và mặt phẳng (P): 2x + y – 3z – 4 = 0. Tìm tọa độ điểm M thuộc (P) sao cho ba điểm A, B, M thẳng hàng.

Câu hỏi số 8:

Viết phương trình đường thẳng đi qua M(1; 1; 2) và song song với đường thẳng d : \left\{\begin{matrix}x=-2t\\y=2+4t\\z=\frac{9}{2}+5t\end{matrix}\right. ?

Câu hỏi số 9:

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho hai điểm A(- 1; 2; 3) và hai mặt phẳng (P): x – 2 = 0, (Q): y – z – 1 = 0. Viết phương trình mặt phẳng (R ) qua A vuông góc ới cả hai mặt phẳng (P), (Q).

Câu hỏi số 10:

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho hai điểm A(2; 1 ; 3), B(1; -2; 1) và đường thẳng (d): \left\{\begin{matrix}x=-1+t\\y=2t\\z=-3-2t\end{matrix}\right. . Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A, B và song song với d.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com