`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm

- Cấu hình electron nguyên tử và tính chất của kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm.\n- Những hợp chất quan trọng của kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm.\n- Điều

Bài tập luyện

Câu 11: Cho 2,7 gam Al tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa NaNO3 và NaOH thu được V lít ở đktc một chất khí duy nhất. Giá trị của V là?

A. 0,84  

B. 1,68  

C. 11,2  

D. 22,4

Câu 12: Khi nói về kim loại kiềm, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim

B. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất

C. Từ Li đến Cs khả năng phản ứng với nước giảm dần

D. Kim loại kiềm có nhiệt độ  nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp

Câu 13: Cho hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm tan hết trong 200ml dung dịch  chứa BaCl2 0,3M và Ba(HCO3)2 0,8M thu được 2,8 lít H2 (ở dktc) và m gam kết tủa. Tính m?

A. 43,34  

B. 49,25  

C. 31,52  

D. 39,4

Câu 14: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,81 gam bột Al và 3,06 gam bột Al2O3 trong dung dịch KOH dư thu được dung dịch X. Cho CO2 dư tác dụng với dung dịch X thu được kết tủa Y. Nung Y ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z. Biết H=100%, khối lượng Z là?

A. 4,59g  

B. 3,06g  

C. 6,12g  

D. 3,87g

Câu 15: Cho một mẩu Ba vào dung dịch FeCl3. Hiện tượng quan sát được là:

A. Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ

B. Xuất hiện kết tủa màu trắng xanh

C. Có bọt khí không màu thoát ra

D. Có bọt khí không màu thoát ra và xuất hiện kết tủa nâu đỏ

Câu 16: Một hỗn hợp X gồm Na, Al và Cr (với tỉ lệ mol Na và Al tương ứng là 4: 5) tác dụng với H2O dư thì thu được V lít khí, dung dịch Y và chất rắn Z. Cho Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thì thu được 0,25V lít khí (các khí đo ở cùng điều kiện). Thành phần % theo khối lượng của  Cr trong hỗn hợp X là

A. 34,8%.

B. 10,28 %

C. 20,07%

D. 14,4%

Câu 17: X là hỗn hợp kim loại Ba và Al. Hòa tan m gam X vào lượng dư nước thu được 8,96 lít H2 (đktc). Cũng hòa tan m gam X vào dung dịch NaOH dư thf thu được 12,32 lít khí H2 (đktc). Tính m?

A. 13,7 

B. 21,8  

C. 58,85 

D. 57,5

Câu 18: Hiện tượng hình thành thạch nhũ trong hang động và xâm thực của nước mưa vào đá được giải thích bằng PTHH nào dưới đây?

A. CaO + H2O  → Ca(OH)2

B. CaCO3 + CO2 + H2\rightleftharpoons Ca(HCO3)2

C. Ca(OH)2 + 2CO2  → Ca(HCO3)2

D. CaCO3 + 3CO2 + Ca(OH)2 + H2O  → 2Ca(HCO3)2

Câu 19: Công dụng nào dưới đây không phải là của muối NaCl?

A. Làm thức ăn cho gia súc và người

B. Khử chua cho đất

C. Điều chế Cl2, HCl và nước giaven

D. Làm dịch truyền trong bệnh viện

Câu 20: Cho 5,4g Al vào dung dịch X chứa 0,15 mol HCl và 0,3 mol CuSO4, sau một thời gian được 1,68 lít H2 (dktc),dung dịch Y, chất rắn Z. Cho Y tác dụng với dung dịch NH3 thì có 7,8g kết tủa. Khối lượng của Z là :

A. 15 g

B. 7,5 g

C. 7,05 g

D. 9,6g

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com