Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm

- Cấu hình electron nguyên tử và tính chất của kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm.\n- Những hợp chất quan trọng của kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm.\n- Điều

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Cho một mẩu Ba vào dung dịch FeCl3. Hiện tượng quan sát được là:

Câu hỏi số 12:

Hiện tượng hình thành thạch nhũ trong hang động và xâm thực của nước mưa vào đá được giải thích bằng PTHH nào dưới đây?

Câu hỏi số 13:

Trong một cốc nước có chứa: 0,01 mol Na+; 0,01 mol Ca2+ ; 0,02 mol Mg2+ ; 0,02 mol Cl-; 0,05 mol HCO3-. Nước trong cốc thuộc loại nào sau đây?

Câu hỏi số 14:

Hỗn hợp X gồm Na,Al,Al2O3. Hoà tan m gam hỗn hợp X vào nước thu được dung dịch Y chỉ chứa 1 chất tan duy nhất; 13,44 lít H2 (đktc) và không còn chất rắn không tan. Rót 1,02 lít dung dịch HCl 1M vào dung dịch Y thu được 42,12 gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu hỏi số 15:

Hòa tan hoàn toàn 8,1 gam Al bằng dung dịch chứa m gam NaOH dư thu được dung dịch X. Cho 900 ml dung dịch HCl 1M vào X thu được 15,6 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của m là:

Câu hỏi số 16:

Hỗn hợp X gồm Na, Ba và Al .

–Nếu cho m gam hỗn hợp X vào nước dư chỉ thu được dung dịch X và 12,32 lít H2 (đktc).

–Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y và  H2. Cô cạn dung dịch Y thu được 66,1 gam muối khan. Giá trị của m là

Câu hỏi số 17:

Dãy gồm các chất đều có thể làm mất tính cứng tạm thời của nước là:

Câu hỏi số 18:

 

Cho 2,7 gam Al tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa NaNO3 và NaOH thu được V lít khí ở đktc. Giá trị V là?

Câu hỏi số 19:

Hòa tan hoàn toàn 2,9 gam hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó vào nước, thu được 500ml dung dịch chứa một chất tan có nồng độ 0,04M và 0,224 lít khí H2 ở đktc.Kim loại M là?

Câu hỏi số 20:

Chia 39,9 gam hỗn hợp X ở dạng bột gồm Na, Al, Fe thành ba phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với nước dư, giải phóng ra 4,48 lít khí H2. Phần 2 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, giải phóng ra 7,84 lít khí H2. Hòa tan hoàn toàn phần 3 vào dung dịch HCl dư, thấy giải phóng ra V lít khí H2. (Các khí đo ở đktc). Giá trị V là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com