`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm

- Cấu hình electron nguyên tử và tính chất của kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm.\n- Những hợp chất quan trọng của kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm.\n- Điều

Bài tập luyện

Câu 21:

Trong một cốc nước có chứa: 0,01 mol Na+; 0,01 mol Ca2+ ; 0,02 mol Mg2+ ; 0,02 mol Cl-; 0,05 mol HCO3-. Nước trong cốc thuộc loại nào sau đây?

A. Nước mềm

B. Nước cứng vĩnh cửu

C. Nước cứng tạm thời

D. Nước cứng toàn phần

Câu 22: Hỗn hợp X gồm Na,Al,Al2O3. Hoà tan m gam hỗn hợp X vào nước thu được dung dịch Y chỉ chứa 1 chất tan duy nhất; 13,44 lít H2 (đktc) và không còn chất rắn không tan. Rót 1,02 lít dung dịch HCl 1M vào dung dịch Y thu được 42,12 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 47,746

B. 48,640

C. 44,520

D. 42,614

Câu 23:

Hòa tan hoàn toàn 8,1 gam Al bằng dung dịch chứa m gam NaOH dư thu được dung dịch X. Cho 900 ml dung dịch HCl 1M vào X thu được 15,6 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của m là:

A. 32

B. 60

C. 40

D. 24

Câu 24: Hỗn hợp X gồm Na, Ba và Al .

–Nếu cho m gam hỗn hợp X vào nước dư chỉ thu được dung dịch X và 12,32 lít H2 (đktc).

–Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y và  H2. Cô cạn dung dịch Y thu được 66,1 gam muối khan. Giá trị của m là

A. 36,56 gam

B. 31,36 gam

C. 27,05 gam

D. 24,68 gam

Câu 25: Dãy gồm các chất đều có thể làm mất tính cứng tạm thời của nước là:

A. NaOH; Na3PO4; Na2CO3

B. HCl; NaOH; Na2CO3

C. KCl; Ca(OH)2; Na2CO3

D. HCl; Ca(OH)2; Na2CO3

Câu 26: Cho 8 gam canxi tan hoàn toàn trong 200ml dung dịch hỗn hợp HCl 2M và H2SO4 0,75M thu được khí H2 và hỗn hợp sản phẩm X. Cô cạn X thu được m gam muối khan. Tính m?

A. 22,2  

B. 25,95  

C. 22,2 ≤m≤25,95   

D.  22,2 ≤m≤27,2

Câu 27: Công thức hóa học nào dưới đây là của thạch cao nung nhỏ lửa?

A. CaSO4 

B. CaSO4.2H2O   

C. 2CaSO4.H2O  

D. Ca3(PO4)2

Câu 28: Trộn 0,54g bột Al với Fe2O3 và CuO, rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm ở điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HNO3 dư thu được 0,896 lít ở đktc hỗn hợp khí Y gồm NO2 và NO (biết phản ứng không tạo muối NH4NO3). Tỷ khối của hỗn hợp Y so với H2 là:

A. 17

B. 19

C. 21

D. 23

Câu 29:  

Cho 2,7 gam Al tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa NaNO3 và NaOH thu được V lít khí ở đktc. Giá trị V là?

A. 0,84   

B. 1,68

C. 11,2

D. 22,4

Câu 30: Criolit (còn gọi là băng thạch) có công thức phân tử Na3AlF6, được thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy để sản xuất nhôm, với mục đích chính là:

A.  Làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3

B. Làm tăng độ dẫn điện của Al2O3 nóng chảy

C. Tạo lớp ngăn cách để bảo vệ Al2O3 nóng chảy

D. Bảo vệ điện cực khỏi bị ăn mòn

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com