Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm

- Cấu hình electron nguyên tử và tính chất của kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm.\n- Những hợp chất quan trọng của kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm.\n- Điều

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Hòa tan một khí X vào nước, thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch Y đến dư vào dung dịch ZnSO4, ban đầu thấy có kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan ra. Khí X là

Câu hỏi số 32:

Một mẫu khí thải có chứa CO2, NO2, N2 và SO2 được sục vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Trong bốn khí đó, số khí bị hấp thụ là

Câu hỏi số 33:

Cho sơ đồ phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al. Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản ứng, các chất X, Y lần lượt là những chất nào sau đây?

Câu hỏi số 34:

Dãy các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là:

Câu hỏi số 35:

Cho chất nào sau đây với lượng dư vào dung dịch hỗn hợp NaOH + Na Al(OH)4 sẽ thu được lượng kết tủa lớn nhất

Câu hỏi số 36:

Quá trình xảy ra khi sử dụng phương pháp làm mềm nước cứng bằng cột nhựa (phương pháp trao đổi ion) là:

Câu hỏi số 37:

Cho kim loại Ba vào mỗi dung dịch sau: NaHCO3, CuSO4, (NH4)2CO3, NaNO3, NH4Cl, MgCl2. Có bao nhiêu dung dịch trong số trên phản ứng thu được kết tủa?

Câu hỏi số 38:

Khi cho từ từ dung dịch NH3 cho tới dư vào dung dịch Al(NO3)3 có hiện tượng gì?

Câu hỏi số 39:

Dùng chất nào sau đây có thể làm mềm nước cứng tam thời?  

Câu hỏi số 40:

Trong các phát biểu sau: (1)Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ Be đến Ba) có nhiệt độ nóng chảy giảm dần (2)Kim loại Cs được dùng để chế tạo tế bào quang điện. (3)Kim loại Mg có kiểu mạng tinh thể lập phương  tâm diện. (4)Các kim loại Na,Ba , Be đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường (5)Kim loại Mg tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao. Các phát biểu đúng là:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com