Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm

- Cấu hình electron nguyên tử và tính chất của kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm.\n- Những hợp chất quan trọng của kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm.\n- Điều

Bài tập luyện

Câu 1: Cho 200ml dung dịch Y gồm Ba(AlO2)2 0,1M và NaOH 0,1M tác dụng với dung dịch HNO3 thu được 0,78 gam kết tủa. Số mol HNO3 tối đa cần dùng là:

A. 0,15  

B. 0,13  

C. 0,18   

D. 0,07

Câu 2: Khi nói về kim loại kiềm, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim

B. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất

C. Từ Li đến Cs khả năng phản ứng với nước giảm dần

D. Kim loại kiềm có nhiệt độ  nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp

Câu 3: Cho một mẩu Ba vào dung dịch FeCl3. Hiện tượng quan sát được là:

A. Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ

B. Xuất hiện kết tủa màu trắng xanh

C. Có bọt khí không màu thoát ra

D. Có bọt khí không màu thoát ra và xuất hiện kết tủa nâu đỏ

Câu 4: Hiện tượng hình thành thạch nhũ trong hang động và xâm thực của nước mưa vào đá được giải thích bằng PTHH nào dưới đây?

A. CaO + H2O  → Ca(OH)2

B. CaCO3 + CO2 + H2\rightleftharpoons Ca(HCO3)2

C. Ca(OH)2 + 2CO2  → Ca(HCO3)2

D. CaCO3 + 3CO2 + Ca(OH)2 + H2O  → 2Ca(HCO3)2

Câu 5: Công dụng nào dưới đây không phải là của muối NaCl?

A. Làm thức ăn cho gia súc và người

B. Khử chua cho đất

C. Điều chế Cl2, HCl và nước giaven

D. Làm dịch truyền trong bệnh viện

Câu 6: Dãy gồm các chất đều có thể làm mất tính cứng tạm thời của nước là:

A. NaOH; Na3PO4; Na2CO3

B. HCl; NaOH; Na2CO3

C. KCl; Ca(OH)2; Na2CO3

D. HCl; Ca(OH)2; Na2CO3

Câu 7: Công thức hóa học nào dưới đây là của thạch cao nung nhỏ lửa?

A. CaSO4 

B. CaSO4.2H2O   

C. 2CaSO4.H2O  

D. Ca3(PO4)2

Câu 8: Criolit (còn gọi là băng thạch) có công thức phân tử Na3AlF6, được thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy để sản xuất nhôm, với mục đích chính là:

A.  Làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3

B. Làm tăng độ dẫn điện của Al2O3 nóng chảy

C. Tạo lớp ngăn cách để bảo vệ Al2O3 nóng chảy

D. Bảo vệ điện cực khỏi bị ăn mòn

Câu 9: Cho dung dịch chất X vào dung dịch chất Z đến dư thấy có kết tủa keo trắng, sau đó tan. Cho dung dịch chất Y vào dung dịch chất Z đến dư thấy tạo thành kết tủa keo trắng không tan. Cho dung dịch chất X vào dung dịch chất Y không có phản ứng xảy ra. Các chất X, Y, Z lần lượt là: 

A. Na2CO3, NaAlO2, AlCl3

B. AlCl3, NaAlO2, NaOH

C. NaAlO2, AlCl3 , HCl

D. HCl, AlCl3, NaAlO2.

Câu 10: Kim loại vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH ở điều kiện thường là 

A. Fe

B. Cu

C. Mg

D. Al

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com