Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm

- Cấu hình electron nguyên tử và tính chất của kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm.\n- Những hợp chất quan trọng của kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm.\n- Điều

Bài tập luyện

Câu 1: Cho 200ml dung dịch Y gồm Ba(AlO2)2 0,1M và NaOH 0,1M tác dụng với dung dịch HNO3 thu được 0,78 gam kết tủa. Số mol HNO3 tối đa cần dùng là:

A. 0,15  

B. 0,13  

C. 0,18   

D. 0,07

Câu 2: Khi nói về kim loại kiềm, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim

B. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất

C. Từ Li đến Cs khả năng phản ứng với nước giảm dần

D. Kim loại kiềm có nhiệt độ  nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp

Câu 3: Cho một mẩu Ba vào dung dịch FeCl3. Hiện tượng quan sát được là:

A. Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ

B. Xuất hiện kết tủa màu trắng xanh

C. Có bọt khí không màu thoát ra

D. Có bọt khí không màu thoát ra và xuất hiện kết tủa nâu đỏ

Câu 4: Hiện tượng hình thành thạch nhũ trong hang động và xâm thực của nước mưa vào đá được giải thích bằng PTHH nào dưới đây?

A. CaO + H2O  → Ca(OH)2

B. CaCO3 + CO2 + H2\rightleftharpoons Ca(HCO3)2

C. Ca(OH)2 + 2CO2  → Ca(HCO3)2

D. CaCO3 + 3CO2 + Ca(OH)2 + H2O  → 2Ca(HCO3)2

Câu 5: Dãy gồm các chất đều có thể làm mất tính cứng tạm thời của nước là:

A. NaOH; Na3PO4; Na2CO3

B. HCl; NaOH; Na2CO3

C. KCl; Ca(OH)2; Na2CO3

D. HCl; Ca(OH)2; Na2CO3

Câu 6: Trong 1 cốc nước chứa 0,01 mol Na+ ; 0,02 mol Ca2+ ; 0,04 mol Mg2+ ; 0,09 mol HCO3- còn lại là Cl- và SO42-. Trong số các chất sau: Na2CO3, BaCO3, NaOH, K3PO4, Ca(OH)2, HCl, số chất có thể làm mềm nước trong cốc là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 7: Một loại nước cứng khi đun sôi thì  mất  tính cứng.  Nước đó thuộc loại nước

A. có độ cứng tạm thời.

B. có độ cứng vĩnh cừu.

C. có độ cứng toàn phần.

D. là nước mềm

Câu 8: Trong 1 cốc nước chứa 0,01 mol Na+ ; 0,02 mol Ca2+ ; 0,04 mol Mg2+ ; 0,09 mol HCO^{_{3}^{-}}; Cl- và SO_{4}^{2-}. Trongsố các chất sau: Na2CO3, BaCO3, NaOH, K3PO4, Ca(OH)2, HCl, số chất có thể làm mềm nước trong cốc là:

A. 4

B. 2

C. 5

D. 3

Câu 9: Hai bình chứa dung dịch Ca(OH)2 và dung dịch NaHCO3 với khối lượng bằng nhau được đặt lên 2 đĩa cân, cân thăng bằng. Để ngoài không khí 1 thời gian thì cân bị lệch về phía nào? 

A. Cân lệch về phía dung dịch CaCl

B. Cân lệch về phía dung dịch Ca(OH)

C. Cân không lệch về phía dung dịch nào    

D. Không xác định được chính xác 

Câu 10: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào sai? 

A. Al+ NaOH+ H2O → NaAlO2 +  3/2 H2     

B. Al2O3 + 2NaOH nóng chảy→ 2NaAlO2+ H2

C. NaAlO2 +CO2  + 2H2O  → Al(OH)3 + NaHCO3

D. Al2O3 +3CO → 2Al +3CO

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com