Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kim loại

Bài 41:

Hòa tan 6.45 gam một hỗn hợp gồm hai kim loại A và B (đều có hóa trị II) trong dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau khi kết thúc phản ứng người ta thu được 1,12 lít khí (đktc) và còn lại 3,2 ga chất rắn không tan. Lượng chất rắn không tan này tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch AgNO3 0,5M thu được dung dịch D và kim loại E. Lọc bỏ E rồi cô cạn dung dịch D thu được muối khan F. 

Câu hỏi số 1:

Xác định lần lượt hai kim loại A và B, biết rằng A đứng trước B trong dãy hoạt động hóa học của kim loại.

Câu hỏi: 44995

Câu hỏi số 2:

Đem nung F một thời gian( phản ứng tạo ra oxit kim loại, khí NO2 và O2) người ta thu được 6,16 gam chất rắn G và hỗn hợp khí H. Tính thể tích hỗn hợp khí H (đktc).

Câu hỏi: 44996

Câu hỏi số 42:

Khử hoàn toàn một lượng oxit sắt FexOy bằng H2 nóng dư. Hơi nước tạo ra được hấp thụ hết vào 100 gam dung dịch H2SO4 98% thì thấy nồng độ axit giảm bớt 3,405%. Chất rắn thu được sau phản ứng khử trên được hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch HCl thì thoát ra 3,36 lít H2 (đktc). Tìm công thức oxit sắt.

Câu hỏi: 44993

Câu hỏi số 43:

Oxi hóa hoàn toàn 4,6 gam chất hữu cơ D bằng CuO đun nóng ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí CO2( đktc) và nước, đồng thời thấy khối lượng chất rắn thu được giảm 9,6 gam so với khối lượng của CuO ban đầu. Xác định công thức phân tử của D. Xác định công thức cấu tạo có thể có của D.

Câu hỏi: 44971

Bài 44:

Cho hỗn hợp A gồm Mg, Fe vào dung dịch B gồm Cu(NO3)2; AgNO3. Lắc đều cho phản ứng xong thu được hỗn hợp rắn C gồm 3 kim loại và dung dịch D gồm 2 muối. 

Câu hỏi số 1:

Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 44582

Câu hỏi số 2:

Xác định thành phần của chất rắn C?

Câu hỏi: 44583

Câu hỏi số 3:

Xác định thành phần của dung dịch D?

Câu hỏi: 44584

Câu hỏi số 4:

Trình bày phương pháp tách từng kim loại ra khỏi hỗn hợp C. Để tách Fe, cho chất rắn C tác dụng với HCl dư, dùng thêm khí Cl2; NaOH dư và H2. Số phương trình xảy ra là?

Câu hỏi: 44585

Câu hỏi số 5:

Cho hỗn hợp gồm Cu, Ag qua O2, nhiệt độ. Sử dụng hóa chất nào tiếp theo để tách Ag ra khỏi hỗn hợp?  

Câu hỏi: 44586

Câu hỏi số 6:

 Tách riêng từng muối ra khỏi dung dịch D người ta sử dụng kim loại Mg và Fe. Cho biết số phản ứng xảy ra?

Câu hỏi: 44587

Bài 45:

Hòa tan một hỗn hợp gồm kali oxit và oxit của một kim loại M hóa trị III vào nước thì hỗn hợp tan hết và thu được dung dịch A. Cho từ từ dung dịch HCl 2M vào dung dịch A đến khi tạo được một dung dịch chỉ có 2 muối clorua thì thể tích dung dịch HCl đã tham gia phản ứng là 450 ml. Nếu sục khí CO2 đến dư vào dung dịch A thì thu được 15,6 gam kết tủa. Biết thể tích khí CO2 đã tham gia phản ứng là  6,72 lít ở đktc.

Câu hỏi số 1:

Số phương trình phản ứng đã xảy ra là?

Câu hỏi: 44339

Câu hỏi số 2:

Xác định M?

Câu hỏi: 44340

Câu hỏi số 3:

Xác định % khối lượng  của K2O trong hỗn hợp ban đầu.

Câu hỏi: 44341

Câu hỏi số 46:

Cho 1,12 gam bột Fe và 0,24 g bột Mg vào 250ml dung dịch CuSO4 rồi khuấy kỹ cho đến khi kết thúc phản ứng, lọc hỗn hợp sau phản ứng thu được 1,88 gam kim loại. Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4 ban đầu.

Câu hỏi: 44334

Câu hỏi số 47:

Phương pháp điều chế Cu (không còn lẫn tạp chất) từ hỗn hợp CuO và Fe3O4 người ta dẫn hỗn hợp qua khí CO nung nóng, sau đó ngâm hỗn hợp thu được trong dung dịch HCl. Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 44333

Câu hỏi số 48:

Để tinh chế bột Fe có lẫn bột Zn và Al người ta dùng dung dịch X. Biết khối lượng Fe sau khi tinh chế không thay đổi. Xác định X phù hợp và viết phương trình hóa học minh họa.

Câu hỏi: 44332

Câu hỏi số 49:

Hòa tan hết m gam hỗn hợp ba oxit của sắt vào dung dịch HCl thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X được m1 gam hỗn hợp 2 muối (có tỉ lệ mol 1 : 1). Mặt khác, nếu sục thật chậm khí clo đến dư vào dung dịch X, khi phản ứng kết thúc đem cô cạn dung dịch thì thu được (m1 + 1,42) gam muối khan. Hãy tính giá trị của m.

Câu hỏi: 43525

Câu hỏi số 50:

Cho m gam hỗn hợp ba kim loại Fe, Cu và Al vào một bình kín có chứa 1 mol oxi. Nung nóng bình một thời gian cho đến khi ngừng phản ứng thì thể tích oxi giảm đi 3,5% và thu được 2,12 gam chất rắn. Tính m.

Câu hỏi: 43523

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com