Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kim loại

Câu hỏi số 1:

Cho mỗi chất sau: Na2O, ZnO, Al2O3, CrO3 vào dung dịch NaOH, có phản ứng xảy ra đối với :

Câu hỏi: 54881

Câu hỏi số 2:

Cho một hỗn hợp gồm Cu, Fe, Ag, Mg. Dùng dung dịch nào sau đây có thể tách riêng được Ag ra khỏi hỗn hợp?

Câu hỏi: 54880

Câu hỏi số 3:

Cho các phương trình phản ứng Fe + X → FeCl2 + …. Chất X nào sau đây đã chọn không đúng?

Câu hỏi: 54507

Bài 4:

Chỉ dùng thêm một chất, hãy nhận biết 5 chất rắn Al, FeO, BaO, ZnO, Al4C3 đựng trong các lọ riêng biệt

Câu hỏi số 1:

Chất nào được dùng để nhận biết trong các chất sau?

Câu hỏi: 46332

Câu hỏi số 2:

Viết các PT phản ứng xảy ra? Số phản ứng hóa học xảy ra là?

Câu hỏi: 46333

Bài 5:

Cho hỗn hợp A gồm Mg, Fe vào dung dịch B gồm Cu(NO3)2; AgNO3. Lắc đều cho phản ứng xong thu được hỗn hợp rắn C gồm 3 kim loại và dung dịch D gồm 2 muối. 

Câu hỏi số 1:

Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 44582

Câu hỏi số 2:

Xác định thành phần của chất rắn C?

Câu hỏi: 44583

Câu hỏi số 3:

Xác định thành phần của dung dịch D?

Câu hỏi: 44584

Câu hỏi số 4:

Trình bày phương pháp tách từng kim loại ra khỏi hỗn hợp C. Để tách Fe, cho chất rắn C tác dụng với HCl dư, dùng thêm khí Cl2; NaOH dư và H2. Số phương trình xảy ra là?

Câu hỏi: 44585

Câu hỏi số 5:

Cho hỗn hợp gồm Cu, Ag qua O2, nhiệt độ. Sử dụng hóa chất nào tiếp theo để tách Ag ra khỏi hỗn hợp?  

Câu hỏi: 44586

Câu hỏi số 6:

 Tách riêng từng muối ra khỏi dung dịch D người ta sử dụng kim loại Mg và Fe. Cho biết số phản ứng xảy ra?

Câu hỏi: 44587

Câu hỏi số 6:

Phương pháp điều chế Cu (không còn lẫn tạp chất) từ hỗn hợp CuO và Fe3O4 người ta dẫn hỗn hợp qua khí CO nung nóng, sau đó ngâm hỗn hợp thu được trong dung dịch HCl. Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 44333

Câu hỏi số 7:

Để tinh chế bột Fe có lẫn bột Zn và Al người ta dùng dung dịch X. Biết khối lượng Fe sau khi tinh chế không thay đổi. Xác định X phù hợp và viết phương trình hóa học minh họa.

Câu hỏi: 44332

Bài 8:

Dung dịch M có chứa CuSO4 và FeSO4 .Tìm dung dịch N trong các thí nghiệm sau: 

Câu hỏi số 1:

Thí nghiệm 1: Cho Al vào dung dịch M, sau phản ứng tạo thành dung dịch N chứa 3 muối tan.

Câu hỏi: 43499

Câu hỏi số 2:

Thí nghiệm 2: Cho Al vào dung dịch M, sau phản ứng tạo thành dung dịch N chứa 2 muối tan.

Câu hỏi: 43500

Câu hỏi số 3:

Thí nghiệm 3: Cho Al vào dung dịch M, sau phản ứng tạo thành dung dịch N chứa 1 muối tan.

Câu hỏi: 43501

Bài 9:

Bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng từng kim loại Fe, Cu, Au ra khỏi hỗn hợp gồm 3 kim loại Fe, Au, Cu. Hãy cho biết:

Câu hỏi số 1:

Quá trình tách kim loại Fe trải qua mấy giai đoạn?

Câu hỏi: 43460

Câu hỏi số 2:

Quá trình tách kim loại Au trải qua mấy giai đoạn?

Câu hỏi: 43461

Câu hỏi số 3:

Quá trình tách kim loại Cu trải qua mấy giai đoạn?

Câu hỏi: 43462

Câu hỏi số 10:

Từ kim loại Cu, có mấy phương trình phản ứng điều chế trực tiếp CuCl2?

Câu hỏi: 43458

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com