Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 - 2000

Trong chuyên đề này, Tuyensinh247 sẽ giúp các em tổng hợp các kiến thức quan trọng về Lịch sử Việt Nam giai đoạn từ 1919 đến 2000. Các nội dung trong chuyên

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 51:

Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 - 1931.

Câu hỏi: 52362

Câu hỏi số 52:

Trình bày những nét chính về diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

Câu hỏi: 52210

Câu hỏi số 53:

Khái quát tình hình hai miền Bắc, Nam Việt Nam từ khi hiệp định Pa-ri được kí kết (1-1973) đến trước cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1975?

Câu hỏi: 52088

Câu hỏi số 54:

Trình bày chủ trương, diễn biến và ý nghĩa cuộc tiến công chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954.

Câu hỏi: 51994

Câu hỏi số 55:

Nêu nội dung cơ bản của Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng (3-2-1930)

Câu hỏi: 51885

Câu hỏi số 56:

Trình bày đối sách của Đảng và Chính phủ ta nhằm chống thù trong, giặc ngoài để bảo vệ chính quyền, giữ gìn độc lập dân tộc

Câu hỏi: 51856

Câu hỏi số 57:

Trình bày tóm tắt các giai đoạn phát triển chủ yếu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1946 đến năm 1954 

Câu hỏi: 51837

Câu hỏi số 58:

Phân tích ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945.

Câu hỏi: 51771

Câu hỏi số 59:

Giải thích vì sao nói rằng: Ngay sau khi thành lập, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ở vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc"

Câu hỏi: 51014

Câu hỏi số 60:

Nêu tóm tắt diễn biến cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945.

Câu hỏi: 50977

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com