Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 - 2000

Trong chuyên đề này, Tuyensinh247 sẽ giúp các em tổng hợp các kiến thức quan trọng về Lịch sử Việt Nam giai đoạn từ 1919 đến 2000. Các nội dung trong chuyên

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 1:

Đảng ta đã căn cứ vào điều kiện lịch sử nào để đề ra chủ trương và kế hoạch giải phóng miền Nam trong 2 năm (1975-1976). Tóm tắt diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

Câu hỏi: 55968

Câu hỏi số 2:

Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam?

Câu hỏi: 55967

Câu hỏi số 3:

Chiếc lược giải phóng miền Nam đã được các hội nghị của Bộ Chính trị Trung ương Đảng hoạch định như thế nào?

Câu hỏi: 55965

Câu hỏi số 4:

Khái quát quá trình diễn biến Hội nghị Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (từ tháng 5/1968 đến tháng 1/1973).

Câu hỏi: 55964

Câu hỏi số 5:

Nguyên nhân dẫn đến phong trào "Đồng khởi" (1959 - 1960) của nhân dân miền Nam Việt Nam .

Câu hỏi: 55963

Câu hỏi số 6:

Phân tích ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước ( 1954 - 1975). Nguyên nhân nào cơ bản nhất?

Câu hỏi: 55884

Câu hỏi số 7:

Trình bày những hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1930. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong thời gian này có tác dụng như thế nào đối với cách mạng Việt Nam.

Câu hỏi: 55882

Câu hỏi số 8:

Trình bày âm mưu của thực dân Pháp, chủ trương của ta, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947.

Câu hỏi: 55878

Câu hỏi số 9:

Dựa vào hoàn cảnh lịch sử nào mà Đảng ta chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh? Vai trò của Mặt trận Việt Minh đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Câu hỏi: 55876

Câu hỏi số 10:

Hoàn cảnh lịch sử và nội dung kế hoạch Nava. Khái quát chủ trương chiến lược của ta trong Đông - Xuân 1953 - 1954.

Câu hỏi: 55482

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com