Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Liên kết hoá học

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu hỏi số 22:

Trong các chất sau thì chất nào cho được liên kết hiđro nội phân tử? (1) o-cresol  (2)o-nitrophenol  (3)o-cianophenol  (4)o-iotphenol   (5) o-flophenol

Câu hỏi số 23:

Cho giá trị độ âm điện của các nguyên tố: F (3,98); O (3,44); C (2,55); H (2,20); Na (0,93). Hợp chất nào sau đây là hợp chất ion?

Câu hỏi số 24:

Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử HCl thuộc loại liên kết

Câu hỏi số 25:

Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình e ở phân lớp ngoài cùng là 3s1. Nguyên tử nguyên tố Y có cấu hình e ở phân lớp ngoài cùng là 3p5. Trong phân tử, liên kết X-Y thuộc loại nào

Câu hỏi số 26:

Loại liên kết (cộng hóa trị có cực, cộng hóa trị không cực, ion) có trong phân tử NH4NO3

Câu hỏi số 27:

Dãy nào sau đây gồm các chất đều có liên kết cho nhận (theo bát tử)?

Câu hỏi số 28:

Hợp chất chứa đồng thời liên kết cộng hóa trị và liên kết ion là:  

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com