Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lượng tử ánh sáng

Chuyên đề này sẽ cung cấp cho các em các kiến thức quan trọng về sự hấp thụ ánh sáng, vận dụng được thuyết lượng tử ánh sáng để giải thích định

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

 

Quang điện trở hoạt động dựa vào hiện tượng

Câu hỏi số 22:

Biết hằng số Plăng là 6,625.10-34J, tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108m/s. Năng lượng của phô tôn ứng với bức xạ có bước sóng 0,6625 µm là

 

Câu hỏi số 23:

Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,75 µm. BIết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Công thoát êlectron khỏi kim loại này là

 

Câu hỏi số 24:

Khi nói về phôtôn, phát biểu nào dưới đây là đúng?

Câu hỏi số 25:

Chiếu bức xạ có bước sóng 0,18 µm vào một tấm kim loại có giới hạn quang điện là 0,30 µm. Vận tốc ban đầu cực đại của quang êlectron là

 

Câu hỏi số 26:

Trong nguyên tử hiđro, với r0 là bán kính B0 thì bán kính quỹ đạo dừng của electron không thể là

 

Câu hỏi số 27:

Biết công thoát của êlectron khỏi một kim loại là 4,14 eV. Giới hạn quang điện của kim loại đó là

Câu hỏi số 28:

Công thoát êlectron của một kim loại là 3,6.10-19J. Chiếu chùm bức xạ có bước sóng 0,30µm vào kim loại trên. Vận tốc ban đầu cực đại của quang êlectron là

 

Câu hỏi số 29:

Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?

Câu hỏi số 30:

Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng của ê lectron trên quỹ đạo K là r0. Bán kính quỹ đạo dừng của êlectron trên quỹ đạo N là

 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com