Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lượng tử ánh sáng

Chuyên đề này sẽ cung cấp cho các em các kiến thức quan trọng về sự hấp thụ ánh sáng, vận dụng được thuyết lượng tử ánh sáng để giải thích định

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là λ = 0,55µm. Công thoát êletron của kim loại dùng làm catốt của tế bào đó là

 

Câu hỏi số 22:

Vận tốc cực đại vmax của các êletron quang điện bị bứt ra từ ca tôt và công thoát A bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ đập vào bề mặt của catốt liên hệ nhau bởi công thức

Câu hỏi số 23:

Catốt của một tế bào quang điện có công thoát A = 2,9.10-19J, chiếu vào catốt của tế bào quang điện ánh sáng có bước sóng λ = 0,4µm. Tìm điều kiện của hiệu điện thế giữa anốt và catốt để cường độ dòng quang điện triệt tiêu. Cho h = 6,625.10-34Js ; c = 3.108 m/s ; e = 1,6.10-19C.  

Câu hỏi số 24:

Từ biểu thức tính năng lượng các quỹ đạo dừng của nguyên tử hyđro là En =  \frac{-13,6}{n^{2}} eV, n là số tự nhiên chỉ số thứ tự các mức năng lượng. Năng lượng ứng với quỹ đạo M sẽ là  

Câu hỏi số 25:

Ca tốt của một tế bào quang điện làm bằng xedi là kim loại có công thoát A = 2eV, được chiếu bới bức xạ có λ = 0,3975 µm. Động năng ban đầu cực đại của quang electron là:  

Câu hỏi số 26:

Các mức năng lượng của nguyên tử hyđro được xác định bởi hệ thức En\frac{E_{0}}{n^{2}}  với  E0 = -13,6 eV và n những số nguyên 1,2, 3, 4 tương ứng với các quỹ đạo dừng mức K, L, M, N. Nguyên tử hyđro chỉ có thể tồn tại ở các mức năng lượng nào?

Câu hỏi số 27:

Có thể làm triệt tiêu dòng quang điện trong một tế bào quang điện bằng một hiệu điện thế hãm có độ lớn bằng 1,26 V. Biết rằng: Khi chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,405 µm vào bề mặt catốt, ta thu được dòng quang điện bão hòa cường độ ibh. Công thoát của electron đối với kim loại dùng làm catốt là

Câu hỏi số 28:

Khi chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,405 µm vào bề mặt ca tốt của một tế bào quang điện, ta thu được dòng quang điện bão hòa cường độ ibh. Có thể làm triệt tiêu dòng quang điện này bằng một hiệu điện thế hãm có độ lớn bằng 1,26 V. Vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện bằng  

Câu hỏi số 29:

Catốt của một tế bào quang điện làm bằng kim loại có công thoát A = 7,23.10-19 J. Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catốt là

Câu hỏi số 30:

Công suất bức xạ của Mặt Trời là 3,9.1026 W. Năng lượng Mặt Trời tỏa ra trong một ngày là 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com