Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lượng tử ánh sáng

Chuyên đề này sẽ cung cấp cho các em các kiến thức quan trọng về sự hấp thụ ánh sáng, vận dụng được thuyết lượng tử ánh sáng để giải thích định

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Trong chân không, bức xạ đơn sắc vàng có bước sóng là 0,589 μm. Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s và e = 1,6.10-19 C. Năng lượng của phôtôn ứng với bức xạ này có giá trị là

Câu hỏi số 32:

Một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz. Công suất bức xạ điện từ của nguồn là 10 W. Số phôtôn mà nguồn phát ra trong một giây xấp xỉ bằng 

Câu hỏi số 33:

Chiếu ánh sáng có bước sóng λ = 0,489 µm vào ca tốt bằng kali của một tế bào quang điện chân không có hiệu điện thế hãm giữa anốt và catốt bằng UAK = - 0,39V thì thấy cường độ quang điện bằng 0. Công thoát êlectron phải là

Câu hỏi số 34:

Ca tốt của tế bào quang điện làm bằng K có công thoát  A = 2,15 eV. Biết rằng hiệu điện thế hãm giữa anốt và catốt bằng UAK = - 0,39V thì dòng quang điện triệt tiêu . Giới hạn quang điện của Kali là  

Câu hỏi số 35:

Phôton có bước sóng λ = 0,489 µm. Năng lượng của photon này là

Câu hỏi số 36:

Chọn câu trả lời đúng. Cho h=6,62 5.10-34J.s, c=3.108 m/s, e= 1,6.10-19 C. Công thoát electron của một quả cầu kim loại là 2,36eV. Chiếu ánh sáng kích thích có bước sóng 0.3 µm. Quả cầu đặt cô lập có điện thế cực đại bằng

Câu hỏi số 37:

Một vật có khối lượng nghỉ 60 kg chuyển động với tốc độ 0,6c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) thì khối lượng tương đối tính của nó là 

Câu hỏi số 38:

Đối với nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng 0,1026 μm. Lấy h = = 6,625.10-34 J.s, e = 1,6.10-19 C và c = 3.108 m/s. Năng lượng của phôtôn này bằng

Câu hỏi số 39:

Công thoát êlectron của một kim loại là 7,64.10-19J. Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại này các bức xạ có bước sóng là λ1 =  0,18 μm, λ2 =  0,21 μm và λ3 =  0,35 μm. Lấy h = 6,625.10-34 J. s, c = 3.108m/s. Bức xạ nào gây được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó?  

Câu hỏi số 40:

Chọn câu trả lời đúng. Cho e= 1,6.10-19 C. Cường độ dòng điện qua ống là 10mA. Số electron đến đập vào đối âm cực trong 10 giây là:  

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com