Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lượng tử ánh sáng

Chuyên đề này sẽ cung cấp cho các em các kiến thức quan trọng về sự hấp thụ ánh sáng, vận dụng được thuyết lượng tử ánh sáng để giải thích định

Bài tập luyện

Câu hỏi số 41:

Chọn câu trả lời đúng. Cường độ dòng quang điện bão hòa giữa catot và anot trong tế bào quang điện là 16µA. Cho điện tích của electron e= 1,6.10-19 C. Số electron đến được anot trong một giây là:  

Câu hỏi số 42:

Catot của một tế bào quang điện Cedi có giới hạn quang điện là 0,66µm. Chiếu vào catot đó bức xạ điện từ có bước sóng 0,33µm. Điện thế hãm để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện đó là

Câu hỏi số 43:

Động năng ban đầu cực đại của quang electron bắn ra khỏi catot một tế bào quang điện là W=4.1019J. Muốn dòng quang điện triệt tiêu phải đặt giữa anot và catot hiệu điện thế thỏa mãn điều kiện :  

Câu hỏi số 44:

Cho hằng số Plăng h=6,62 5.10-34J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c=3.108 m/s, độ lớn điện tích của electron e= 1,6.10-19 C. Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35µm. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là

Câu hỏi số 45:

Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được tính theo công thức En-\frac{13,6}{n^{2}} (eV) ( n = 1, 2, 3 ...). Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = 3 sang quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng bằng

Câu hỏi số 46:

Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với tần số 6.104 Hz. Khi dùng ánh sáng có bước sóng nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang?

Câu hỏi số 47:

Một kim loại có công thoát êlectron là 7,2.10-19J. Chiếu lần lượt vào kim loại này các bức xạ có bước sóng λ1 = 0,18 μm, λ2  = 0,56 μm , λ3= 0,35 μm. Những bức xạ có thể gây ra hiện tượng quang điện ở kim loại này có bước sóng là

Câu hỏi số 48:

Nguyên tử hiđrô chuyển từ một trạng thái kích thích về trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn phát ra bức xạ có bước sóng 486 nm. Độ giảm năng lượng của nguyên tử hiđrô khi phát ra bức xạ này là

Câu hỏi số 49:

Giữa anôt và catôt của một ống phát tia X có hiệu điện thế không đổi là 25 kV. Bỏ qua động năng của êlectron khi bứt ra từ catôt. Bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống có thể phát ra bằng

Câu hỏi số 50:

Cho biết r0 = 0,530.10-10 m. Bán kính quỹ đạo Bo thứ 2 và thứ 3 của nguyên tử hyđro trên mỗi quỹ đạo đó là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com