Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lượng tử ánh sáng

Chuyên đề này sẽ cung cấp cho các em các kiến thức quan trọng về sự hấp thụ ánh sáng, vận dụng được thuyết lượng tử ánh sáng để giải thích định

Bài tập luyện

Câu hỏi số 51:

Chiếu ba bức xạ có bước sóng \lambda 1:\lambda 2:\lambda 3 =1:2:4 vào kim loại giống nhau đặt cô lập về điện thì điện thế cực đại của 3 quả cầu là V1MAX:V2MAX:V3MAX = k:4:1. Tìm giá trị của k.

Câu hỏi số 52:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về phôtôn ánh sáng?

Câu hỏi số 53:

Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng λ vào bề mặt một tấm nhôm có giới hạn quang điện 0,36µm. Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu λ bằng

Câu hỏi số 54:

Công thoát của êlectron khỏi đồng là 6,625.10-19J. Biết hằng số P lăng là 6,625.10-34J.s, tốc độ ánh sáng truyền trong  chân không là 3.108m/s. Giới hạn quang điện của đồng là

 

Câu hỏi số 55:

Quang điện trở được chế tạo từ

Câu hỏi số 56:

Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng

Câu hỏi số 57:

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu hỏi số 58:

Catốt của một tế bào quang điện làm bằng kim loại có giới hạn quang điện λ0 . Chiếu vào catốt này ánh sáng có bước sóng λ < λ0. Biết hằng số Plăng là h, tốc độ ánh sáng trong chân không là c. Động năng ban đầu cực đại của các ê lectron quang điện được xác định bởi công thức :

 

Câu hỏi số 59:

 

Quang điện trở hoạt động dựa vào hiện tượng

Câu hỏi số 60:

Khi chiếu một ánh sáng kích thích vào một chất lỏng thì chất lỏng này phát ánh sáng huỳnh quang màu vàng. Ánh sáng kích thích đó không thể là ánh sáng

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com