Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lý thuyết tổng hợp

Câu 1: Phát biểu nào sai?

A. phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit có tính thuận nghịch

B. glixerin là rượu đa chức, có khả năng tác dụng với Cu(OH)2 cho kết tủa đỏ gạch

C. anđehit có phản ứng tráng gương và phản ứng khử Cu(OH)2/OH- khi đun nóng

D. lipit ( chất béo) là trieste của glixerin với các axit béo

Câu 2: Cho các kim loại sau : Fe, Al. Ag, Cu, Au . Sắp xếp chúng theo thứ tự dẫn điện tăng dần ta được dãy

A. Al, Fe, Cu, Ag, Au

B. Fe, Al, Cu, Au, Ag

C. Fe, Al, Au, Cu, Ag

D. Fe, Al, Cu, Ag, Au

Câu 3: Cho các công thức phân tử: C4H10O, C4H9Cl, C4H11N, C4H8. Công thức phân tử có số đồng phân cấu tạo nhiều nhất là

A. C4H10O.

B. C4H11N.

C. C4H9Cl.

D. C4H8.

Câu 4: Tên gọi nào sau đây thuộc loại tên gốc-chức:

A.  but-1-en

B. axetilen

C.  etyl hiđrosunfat.

D. cloetan.

Câu 5: Hai chất hữu cơ có công thức cấu tạo như sau:

(A) C6H5 – O - \overset{\overset{C}{||}}{O} – CH3  (B) H3C – O - \overset{\overset{C}{||}}{O}  - C6H5

A. (A) và (B) là các công thức của hai chất có cùng công thức phân tử nhưng có cấu tạo khác nhau

B. (A) và (B) là các công thức của hai chất khác công thức phân tử nhưng có cấu tạo tương tự nhau.

C. (A) và (B) chỉ là công thức của một chất vì công thức phân tử và cấu tạo đều giống nhau.

D. (A) và (B) chỉ là công thức của một chất vì công thức phân tử và cấu tạo đều giống nhau.

Câu 6: Chất nào trong các chất sau có lực axit yếu nhất ?

A. axit axetic.

B. axit cacbonic.

C. axit sunfuhiđric.

D. axit sunfuric.

Câu 7: Trong những câu sau, câu nào đúng?

A. Tính dẫn điện, dẫn nhiệt của hợp kim tốt hơn các kim loại tạo ra chúng

B. Khi tạo thành liên kết cộng hóa trị, mật độ e tự do trong hợp kim giảm

C. Hợp kim thường có độ cứng kém các kim loại tạo ra chúng

D. Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim thường cao hơn so với các kim loại tạo ra chúng

Câu 8: Tổng số liên kết đơn trong phân tử an ken là

A. 4n

B. 3n - 2

C. 3n

D. 3n + 1

Câu 9: Hợp chất hữu cơ làm đổi màu dung dịch quì tím (dung môi H2O) là 

A. axit benzoic

B. phenol. 

C. anilin.

D. glyxin

Câu 10: Dãy hợp chất đều có khả năng tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, nhưng đều không hòa tan Cu(OH)2  là 

A. Glucozơ, fructozơ, anđehit fomic, anđehit axetic.

B. Glucozơ, fructozơ, axit fomic, mantozơ

C. Anđehit axetic, etyl axetat, axit fomic, axetilen

D. Anđehit axetic, etyl fomat, anđehit fomic, axetilen

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com