Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lý thuyết tổng hợp

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 41:

Cho sơ đồ phản ứng:   X -> Y -> X.

 

Trong số các chất CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH, C2H5Cl.     

Số chất thỏa mãn với điều kiện của X là

Câu hỏi số 42:

Dãy các chất đều bị thuỷ phân trong dung dịch NaOH loãng, nóng là

Câu hỏi số 43:

Kết luận nào sau đây không đúng ?

Câu hỏi số 44:

Chọn phát biểu không đúng

Câu hỏi số 45:

Cho các phản ứng sau:

a . C2H6 + Br2                                         d . 2C2H5OH -> C2H5OC2H5+ H2O

b . C2H2 + Br2                                         e . C2H5COOH + Na 

c . C2H5OH + HBr                                             f . CH3CHO + H2              

Các PƯ thuộc loại PƯ thế là:

Câu hỏi số 46:

Phát biểu đúng là

Câu hỏi số 47:

Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2; Ca(NO3)2; NaOH; Na2CO3; KHSO4; Na2SO4; Ca(OH)2; H2SO4; HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là:

Câu hỏi số 48:

Chọn nhận xét đúng?

Câu hỏi số 49:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu hỏi số 50:

Hòa tan hỗn hợp gồm: K2O; BaO; Al2O3; Fe3O4 vào nước dư, thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com