Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lý thuyết tổng hợp

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 51:

Tổng số liên kết xích-ma có trong phân tử aren có công thức CnH2n-6 là

Câu hỏi số 52:

Cho các phản ứng sau:

(1) Cu(NO3)2 \overset{t^{0}}{\rightarrow}

(2) H2NCH2COOH + HNO2 \overset{t^{0}}{\rightarrow}

(3) NH3 + CuO \overset{t^{0}}{\rightarrow} 

(4) NH4NO2 ->

(5) C6H5NH2 + HNO2 \overset{HCl(0-5^{0})}{\rightarrow}

(6) (NH4)2CO3 \overset{t^{0}}{\rightarrow}

Số phản ứng thu được N2 là

Câu hỏi số 53:

Để thực hiện sơ đồ chuyển hoá sau: axit axetic ® axit cloaxetic ® glyxin. Cần thêm các chấtphản ứng

Câu hỏi số 54:

Cho các cặp chất sau:(1). Khí Cl2 và khí O2. (6). Dung dịch KMnO4 và khí SO2.(2). Khí H2S và khí SO2. (7). Hg và S.(3). Khí H2S và dung dịch Pb(NO3)2. (8). Khí CO2 và dung dịch NaClO.(4). Khí Cl2 và dung dịch NaOH. (9). CuS và dung dịch HCl.(5). Khí NH3 và dung dịch AlCl3. (10). Dung dịch AgNO3 và dung dịch Fe(NO3)2.Số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học ở nhiệt độ thường là

Câu hỏi số 55:

Cho dung dịch K2S lần lượt vào các dung dịch riêng biệt sau: FeCl2, CuCl2, Pb(NO3)2, ZnCl2,FeCl3, MnCl2. Số kết tủa khác nhau tạo ra trong các thí nghiệm trên là:

Câu hỏi số 56:

Cho các phát biểu sau:(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic.(b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước.(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.(d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết a-1,4-glicozit.(e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.(f) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Câu hỏi số 57:

Trong các phát biểu sau :(1) Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ Be đến Ba) có nhiệt độ nóng chảygiảm dần.(2) Kim loại Mg có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện.(3) Các kim loại Na, Ba, Be đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.(4) Kim loại Mg tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao.(5) Trong công nghiệp, kim loại Al được điều chế bằng phương pháp điện phân Al2O3 nóng chảy.(6) Kim loại Al tan được trong dung dịch HNO3 đặc, nguội.

Số phát biểu đúng là

Câu hỏi số 58:

Cho các phát biểu sau:

(a)  Khi đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon X bất kỳ, nếu thu được số mol CO2 bằng số mol H2O thì X là anken.

(b) Trong thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có Cacbon

(c)  Liên kết hóa học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị

(d) Những hợp chất hữu cơ khác nhau có cùng phân tử khối là đồng phân của nhau.

(e)  Phản ứng hữu cơ thường xảy ra nhanh và không theo một hướng nhất định

(f)   Hợp chất C9H14BrCl có vòng benzen trong phân tử

Số phát biểu đúng là:

Câu hỏi số 59:

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a)  Nung NH4NO3 rắn

(b) Đun nóng NaCl tinh thể với dung dịch H2SO4 đặc

(c)  Sục khí Cl2 vào dung dịch NaHCO3

(d) Sục khí CO2vào dung dịch Ca(OH)2

(e)  Sục khí CO2 vào dung dịch KMnO4

(f)   Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3

(g)  Cho PbS vào dung dịch HCl loãng

(h) Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4 dư, đun nóng

Số thí nghiệm sinh ra chất khí là 

Câu hỏi số 60:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com