Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ngữ âm, Trọng âm và Ngữ đồng vị

Bài tập luyện

Bài 16:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest ones

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi số 5:

Bài 17:

Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress.

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi số 3:

Bài 18:

Choose the word whose bold part is pronounced differently.

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi số 2:

Bài 19:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi số 5:

Bài 20:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi số 2:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com