Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ngữ âm, Trọng âm và Ngữ đồng vị

Bài tập luyện

Bài 21:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi số 3:

Bài 22:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi số 2:

Bài 23:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions. 

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi số 5:

Bài 24:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi số 5:

Bài 25:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others and the word with the different stress pattern.

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 53707

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 53708

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 53709

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com