Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận biết - Phân biệt -Tinh chế - Tách

Chuyên đề này giúp các em giải được các bài tập Nhận biết - Phân biệt -Tinh chế - Tách các chất hóa học.

Bài tập luyện

Câu 11: Cho từ từ kim loại Ba lần lượt vào 6 dung dịch mất nhãn là: NaCl, NH4Cl, FeCl3, AlCl3, (NH4)2CO3, MgCl2. Có thể nhận biết được bao nhiêu dung dịch sau khi các phản ứng đã xảy ra xong?

A. 4

B. 3

C. 5

D. 6

Câu 12: Để làm sạch muối ăn có lẫn tạp chất CaCl2, MgCl2, BaCl2 cần dùng 2 hoá chất là

A. dung dịch AgNO3, dung dịch NaOH.

B. dung dịch Na2SO4, dung dịch HCl.

C. dung dịch NaOH, dung dịch H2SO4

D. dung dịch Na2CO3, dung dịch HCl.

Câu 13: Để nhận biết các dung dịch Al(NO3)3, Zn(NO3)2, FeCl3 chứa trong các lọ riêng biệt, ta dùng hóa chất nào sau đây?

A. Dung dịch NH3.

B. Dung dịch NaOH. 

C. Dung dịch HCl. 

D. Dung dịch AgNO3.

Câu 14: Để tách riêng Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Ni, Fe ở dạng bột (vẫn giữ nguyên khối lượng của Ag ban đầu) thì dung dịch cần dùng là

A. Dung dịch FeCl3

B. . Dung dịch HNO3đặc nguội.

C. Dung dịch H2SO4loãng. 

D. Dung dịch HCl.

Câu 15: Chỉ dùng quỳ tím nhận biết được các chất trong dãy các chất sau đây ?

A. alanin, lysin, glyxin. 

B. axit glutamic, alanin, glyxin.

C. axit glutamic, alanin, valin. 

D.  axit glutamic, alanin, lysin

Câu 16: Để phân biệt các chất lỏng không màu đựng riêng biệt trong các bình mất nhãn: axit fomic, etanal, propanon, phenol thì chỉ cần dùng

A. quỳ tím.

B. dung dịch xút.

C. dung dịch AgNO3 trong NH3.

D. dung dịch nước brom

Câu 17: Cho các dung dịch sau đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn: đường mía, đường mạch nha, lòng trắng trứng, giấm ăn, fomalin, ancol etylic. Thuốc thử dùng để nhận biết tất cả các dung dịch trên là

A. dung dịch nước brom.

B. Cu(OH)2/OH-

C. dung dịch AgNO3 trong NH3.

D. xô đa.

Câu 18: Chỉ dùng thêm dung dịch NaHSO4 thì có thể nhận biết được bao nhiêu dung dịch trong 6 dung dịch riêng biệt sau: BaCl2, NaHCO3, NaOH, Na2S Na2SO4 và AlCl3 ?

A. 6

B. 5

C. 3

D. 4

Câu 19: Để phân biệt SO2 và SO3 (hơi) bằng phản ứng trao đổi ta có thể dùng chất nào sau đây?

A. Dd BaCl2

B. dd Br2

C. Dd Ba(OH)2

D. Dd KMnO4

Câu 20: Để nhận biết các khí: CO2, SO2, H2S, N2 cần dùng các dung dịch:

A. Nước brom và Ca(OH)2

B. NaOH và Ca(OH)2

C. KMnO4 và NaOH

D. Nước brom và NaOH

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com