Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận biết - Phân biệt -Tinh chế - Tách

Chuyên đề này giúp các em giải được các bài tập Nhận biết - Phân biệt -Tinh chế - Tách các chất hóa học.

Bài tập luyện

Câu 21: Cho dung dịch (riêng biệt) các chất sau: axeton; axit acrylic; axit axetic; vinyl axetat, saccarozơ,glucozơ, fructozơ, etyl fomat, o-crezol, axit fomic, but-3-en-1,2-diol và anđehit axetic. Số dung dịch vừa mất màu dung dịch nước brom, vừa phản ứng với Cu(OH)2/NaOH (trong điều kiện thích hợp) là:

A. 7

B. 5

C. 4

D. 8

Câu 22: Trong các thuốc thử sau: (1) dung dịch H2SO4 loãng, (2) CO2 và H2O, (3) dung dịch BaCl2, (4)dung dịch HCl.

Thuốc thử có thể dùng phân biệt được các chất rắn riêng biệt gồm: CaCO3, BaSO4 , K2CO3, K2SO4 là

A. (1) và (2)

B. (2) và (4)

C. (1), (2), (4)

D. (1), (2), (3)

Câu 23: Khi điều chế ancol etylic thường chứa tạp chất andehit fomic và andehit axetic. Để tách hết andehit ra khỏi ancol người ta có thể dùng hóa chất là?

A. Na

B.  NaHSO3  

C. P2O5 

D. NaHCO3

Câu 24: Chỉ dùng hóa chất nào dưới đây có thể phân biệt được 2 đồng phân khác chức có cùng công thức phân tử C3H8O?

A. Dung dịch AgNO3/NH3

B. Dung dịch NaOH

C. Cu(OH)2

D. CuO, nhiệt độ

Câu 25: Để phân biệt 3 chất lỏng: benzen, stiren, toluen người ta dùng:

A. Na

B. Dung dịch KMnO4

C. Dung dịch NaOH

D. Dung dịch H2SO4

Câu 26: Có 3 dung dịch hỗn hợp

(1) NaHCO3 + Na2CO3

(2) NaHCO3 + Na2SO4

(3) Na2CO3 + Na2SO4

Chỉ dùng thêm một cặp chất nào trong số các cặp chất cho dưới đây có thể phân biệt được các dung dịch hỗn hợp trên?

A. Dung dịch HNO3 và dung dịch KNO3

B. Dung dịch HCl và dung dịch KNO3

C. Dung dịch Ba(OH)2

D. Dung dịch HNO3 và dung dịch Ba(NO3)2

Câu 27: Cho hỗn hợp bột X gồm 3 kim loại Fe, Cu, Ag. Để tách nhanh Ag ra khỏi X mà không làm thay đổi khối lượng có thể dùng những hóa chất nào sau đây?

A. Dung dịch AgNO3

B. Dung dịch HCl, có sục khí O2

C. Dung dịch FeCl3

D. Dung dịch HNO3

Câu 28: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzene, aniline, phenol ta chỉ cần dùng các hóa chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là?

A. Dung dịch HCl, khí CO2

B. Dung dịch NaOH, dung dịch HCl

C. Dung dịch NaOH, khí CO2

D. Dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2

Câu 29: Có 6 dung dịch không màu chứa các chất sau: KCl, MgCl2; FeCl2; AlCl3; NH4Cl; (NH4)2SO4. Chỉ dùng thuốc thử nào dưới đây có thể phân biệt được 6 dung dịch trên?

A. H2SO4

B. NaOH

C. Quỳ tím  

D. Ba(OH)2

Câu 30: Để tinh chế nhanh Cu có lẫn tạp chất là Pb, Mg, Fe người ta có thể dùng dung dịch:

A. HNO3 

B. FeSO4

C. CuSO4

D. H2SO4 đặc nguội

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com