Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận biết - Phân biệt -Tinh chế - Tách

Chuyên đề này giúp các em giải được các bài tập Nhận biết - Phân biệt -Tinh chế - Tách các chất hóa học.

Bài tập luyện

Câu 41: Có các bình mất nhãn chứa các khí sau: CO2, SO2, C2H4, C2H2, SO3. Hãy cho biết có thể sử dụng dãy các thuốc thử nào để nhận biết các khí đó:

A. dd Na0H, dd H2SO4, dd Ca(OH)2 và Ag­NO3/NH3

B. dd HCl, dd Na2SO4, nước brom và Ag­NO3 /NH3

C. dd Ba(OH)­2, dd Na2SO4, nước brom và Ag­NO3 /NH3

D. dd Ba(OH)­2, dd H2SO4, nước brom và Ag­NO3 /NH3

Câu 42: Có 5 lọ mất nhãn đựng 5 chất lỏng sau: dung dịch HCOOH, dung dịch CH3COOH, ancol etylic, glixerol, dung dịch CH3CHO. Chỉ dùng thêm 2 thuốc thử nào d­ưới đây để nhận biết được 5 lọ  dung dịch trên?

A. Cu(OH)2, Na2SO4

B. AgNO3 trong dung dịch NH3, Cu(OH)2

C. AgNO3 trong dung dịch NH3, quỳ tím

D. Qùi tím, Cu(OH)2.

Câu 43: Chỉ dùng thêm cặp chất nào dưới đây để phân biệt được 4 chất rắn trắng, đựng trong 4 lọ mất nhãn là: NaCl; Na2CO3; CaCO3; BaSO4?

A. H2O và CO2          

B. H2O và NaOH

C. H2O và Cu(NO3)2      

D. H2O và BaCl2

Câu 44:  Để tách riêng các chất khỏi hỗn hợp gồm Fe, Cu, Al cần phải dùng các hóa chất nào sau đây (không kể các phương pháp vật lý)

A. Dung dịch HCl và HNO3      

B. NaOH và HCl

C. HCl và CuCl2 

D. H2O và H2SO4

Câu 45:  Chỉ dùng quỳ tím có thể nhận biết được  bao nhiêu trong số các dung dịch: NaOH; HCl; Na2CO3; Ba(OH)2; NH4Cl

A. 2 dung dịch 

B. 3 dung dịch

C. 4 dung dịch   

D. Tất cả các dung dịch

Câu 46: Phương pháp để loại bỏ tạp chất HCl có lần trong khí H2S là: Cho hỗn hợp khí lội từ từ qua một lượng dư dung dịch:

A. Pb(NO3)2

B. NaHS

C. AgNO3

D. NaOH

Câu 47: Có 6 dung dịch riêng rẽ sau: BaCl2, MgCl2, FeCl2, FeCl3, NH4Cl, (NH4)2SO4. Có thể nhận biết 6 dung dịch trên bằng kim loại

A. Al

B. Na

C. Mg

D. Cu

Câu 48: Chỉ dùng Cu(OH)2/OH- có thể nhận biết được các dung dịch đựng riêng biệt từng chất trong nhóm nào sau đây

A. Sobitol, glucozơ, tripeptit, ancol etylic, glixerol

B. Glucozơ, fructozơ, glixerol, axit axetic, metanol.

C. Anbumin, axit acrylic, axit axetic, etanal, glucozơ

D. Glucozơ, sobitol, axit axetic, etanal, anbumin

Câu 49: Có 5 dung dịch riêng biệt chứa trong 5 ống nghiệm không dán nhãn gồm: Na2S, BaCl2, AlCl3, MgCl2 và Na2CO3. Không dùng thêm thuốc thử bên ngoài có thể nhận biết được nhiều nhất bao nhiêu dung dịch trong số 5 dung dịch trên? 

A. 3

B. 2

C. 5

D. 1

Câu 50: Để nhận biết 3 dung dịch riêng biệt: Glyxin, axit glutamic và lysin ta chỉ cần dùng 1 thuốc thử là 

A. HCl

B. CaCO3

C. Quỳ tím.

D. NaOH

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com