Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận biết - Phân biệt -Tinh chế - Tách

Chuyên đề này giúp các em giải được các bài tập Nhận biết - Phân biệt -Tinh chế - Tách các chất hóa học.

Bài tập luyện

Câu 1: Cho các chất: AgNO3, Cu(NO3)2, MgCO3, Ba(HCO3)2, NH4HCO3, NH4NO3 và Fe(NO3)2. Nếu nung các chất trên đến khối lượng không đổi trong các bình kín không có không khí, rồi cho nước vào các bình, số bình có thể tạo lại chất ban đầu sau các thí nghiệm là

A. 5

B. 6

C. 4

D. 3

Câu 2: Để nhận biết ion PO43- trong dung dịch muối, người ta thường dùng thuốc thử là AgNO3 vì phản ứng tạo:

A. Khí có màu nâu

B. Dung dịch màu vàng

C. Kết tủa màu trắng

D. Kết tủa màu vàng

Câu 3: Để nhận biết ba lọ mất nhãn chứa các chất Benzen, toluen,  stiren người ta dùng một thuốc thử duy nhất là

A. Na

B. Nước brom

C. Dung dịch NaOH

D. Dung dịch  KMnO4

Câu 4: Để nhận biết 3 dung dịch riêng biệt: Glyxin, axit glutamic và lysin ta chỉ cần dùng 1 thuốc thử là 

A. HCl

B. CaCO3

C. Quỳ tím.

D. NaOH

Câu 5: Có 4 chất: Axit axetic, Glixerol, ancol Etylic, Glucozơ. Chỉ dùng thêm chất nào sau đây để nhận biết? 

A. Cu(OH)2/OH-

B. Quỳ tím

C. CaCO3

D. CuO

Câu 6: Tiến hành thí nghiệm sau: Cho 1 ít bột đồng kim loại vào ống nghiệm chứa dung dịch FeCl3, lắc nhẹ ống nghiệm sẽ quan sát thấy hiện tượng nào sau đây? 

A. Kết tủa sắt xuất hiện và dung dịch có màu xanh  

B. Không có hiện tượng gì xảy ra 

C. Đồng tan và dung dịch có màu xanh

D. Có khí màu vàng lục của Cl2 thoát ra

Câu 7: Để phân biệt 2 dung dịch Na2CO3 và Na2SO3 không thể dùng 

A. dung dịch HCl

B. nước brom

C. dung dịch Ca(OH)2

D. dung dịch H2SO4

Câu 8: Có 3 chất hữu cơ: glyxin, metylamin, axit glutamic. Để phân biệt dung dịch của ba hợp chất trên, có thể dùng thuốc thử là

A. NaOH

B. HCl

C. Na

D. giấy quỳ tím ẩm

Câu 9: Thuốc thử dùng để phân biệt 3 chât lỏng không màu gồm benzen, toluen, stiren  là

A. dung dịch NaOH

B. dung dịch Brom

C. dung dịch KMnO4

D. dung dịch H2SO4

Câu 10: Thuốc thử được dùng để phân biệt Ala-Ala-Gly với Gly-Ala là

A. dung dịch NaOH

B. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm

C. dung dịch NaCl

D. dung dịch NaCl

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com