Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phản ứng oxi hoá khử

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 91:

Ở điều kiện thích hợp xảy ra các phản ứng sau: (a) 2C + Ca → CaC2.      (b) C + 2H2 → CH4 (c) C + CO2 → 2CO.        (d) 3C + 4Al → Al4C3 Trong các phản ứng trên, tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng

Câu hỏi số 92:

Phản ứng nào sau đây Br2 đóng vai trò chất khử

Câu hỏi số 93:

Cho các chất ancol etylic, anđehit axetic, anhyđrit suynfuarơ, hyđrogen peoxit, kali pecmanganat, anhyđrit cacbonnic, sắt 2 sunfat. Có bao nhiêu chất trong số trên vừa có tính oxy hoá vừa có tính khử

Câu hỏi số 94:

Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau: CH3-C≡CH +KMnO4 + KOH  →  CH3-COOK + MnO2  + K2CO3 + H2O Tổng hệ số cân bằng của phản ứng (nguyên, tối giản) của phản ứng trên là:

Câu hỏi số 95:

Cho phản ứng của anđêhit thơm 2C6H5CHO + 2KOH → C6H5COOK +C6H5CH2OH Trong phản ứng trên anđêhit đóng vai trò

Câu hỏi số 96:

Cho sơ đồ chuyển hoá : Cl2 → KClO3 → O2 → SO2 → SO3 → H2SO4 → S → H2S → Na2S. Theo dãy trên đã xảy ra bao nhiêu phản ứng oxy hoá khử?

Câu hỏi số 97:

Cho PTHH: a K2SO3  +  b KMnO4  +  c KHSO4  →  d K2SO4  +  e MnSO4  +  f H2O Tổng các hệ số d, e, f ở dạng nguyên, tối giản nhất trong cân bằng phản ứng trên là

Câu hỏi số 98:

Cho các chất Fe2O3, FeO, FeCO3, Fe(NO3)2, Fe(OH)2, FeCl2, Fe3O4, Fe(OH)3 lần lượt tác dụng với dung dịch HNO3. Số phản ứng oxi hóa – khử là:

Câu hỏi số 99:

Cho phản ứng oxi hóa – khử sau: FeCl2 + KmnO4 + H2SO4 → …. Vậy các chất sản phẩm là:

Câu hỏi số 100:

Cho sơ đồ phảng ứng:     FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 →  Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O. Tổng hệ số cân bằng ( nguyên, tối giản ) của các chất điện li mạnh là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com