Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phản ứng oxi hoá khử

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Cho các thí nghiệm sau:

(1) Cho nhôm vào dung dịch NaOH.

(2) Cho etyl axetat vào dung dịch NaOH, đun nóng.

(3) Cho natri tác dụng với nước.

(4) Cho sắt tác dụng với nước ở nhiệt độ lớn hơn 5700C.

(5) Cho từ từ bari vào dung dịch chứa HCl dư.

Có bao nhiêu thí nghiệm mà nước là chất oxi hóa?

Câu hỏi số 12:

Cho phương trình hóa học : Fe3O4 + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NxOy + H2O. Sau khi cân bằng phương trình hóa học trên với hệ số của các chất là các số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO3 là :

Câu hỏi số 13:

Cho PTHH:

FeSO4 + KMnO4 + KHSO4 →Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

Tổng hệ số (số nguyên tố, tối giản) của các chất có trong phương trình phản ứng là

Câu hỏi số 14:

Trong dãy biến hóa:

C2H6 →C2H5Cl → C2H5OH → CH3CHO → CH3COOH \rightarrow CH3COOC2H5 → C2H5OH

Số phản ứng oxi hóa khử trên dãy biến hóa trên là bao nhiêu?

Câu hỏi số 15:

Cho phương trình hoá học: FeSO4 + KMnO4 + KHSO4 -> Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. Tổng hệ số ( số nguyên tố, tối giản) của các chất có trong sản phẩm  phản ứng là:

Câu hỏi số 16:

Cho các chất Al, Fe và các dung dịch :Fe(NO3)2,  AgNO3,  NaOH,  HCl lần lượt tác dụng với nhau từng đôi một . Số phản ứng oxi hóa khử khác nhau nhiều nhất có thể xảy ra là

Câu hỏi số 17:

Cho phản ứng:  C6H5-CH=CH2 + KMnO4 → C6H5COOK + K2CO3 + MnO2 + KOH + H2O Tổng hệ số (nguyên, tối giản) tất cả các chất trong phương trình hóa học của phản ứng trên là: 

Câu hỏi số 18:

Phản ứng nào trong các phản ứng sau phân tử SO2 không thể hiện tính khử, tính oxi hoá? 

Câu hỏi số 19:

Cho dãy các chất và ion: Zn, S, FeO, SO2, N2, HCl, Cu2+, Cr. số chất và ion có cà tính oxi hóa và khử là

Câu hỏi số 20:

Cho phản ứng: FeS2 + HNO3 \rightarrow  Fe2(SO4)3 + NO + H2SO4 + H2O.

Hệ số của HNO3 sau khi cân bằng (số nguyên tối giản) là:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com