Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phản ứng oxi hoá khử

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Phản ứng nào trong các phản ứng sau phân tử SO2 không thể hiện tính khử, tính oxi hoá? 

Câu hỏi số 22:

Cho dãy các chất và ion: Zn, S, FeO, SO2, N2, HCl, Cu2+, Cr. số chất và ion có cà tính oxi hóa và khử là

Câu hỏi số 23:

Cho phản ứng: FeS2 + HNO3 \rightarrow  Fe2(SO4)3 + NO + H2SO4 + H2O.

Hệ số của HNO3 sau khi cân bằng (số nguyên tối giản) là:

Câu hỏi số 24:

Cho sơ đồ phản ứng:

Số phản ứng oxi hóa khử trong sơ đồ trên là

Câu hỏi số 25:

Cho phương trình hoá học: FexOy + HNO\rightarrow Fe(NO3)3 + NO2 + H2O. Sau khi cân bằng phương trình hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên tối giản thì hệ số của HNO3 là: 

Câu hỏi số 26:

Nhiệt phân các chất sau trong bình kín không có oxi. (NH4)2CO3, Cu(NO3)2, NH4NO3, CuCO3,  NH4Cl, NH4NO2, Ca(HCO3)2, NH4HCO3, Fe(NO3)3. Có bao nhiêu trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa - khử?

Câu hỏi số 27:

(a) Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_{2} + H_{2}

(b) Fe_{3}O_{4} + 4H_{2}SO_{4} \rightarrow Fe_{2}(SO_{4})_{3} + FeSO_{4} + 4H_{2}O

(c) 2KMnO_{4} + 16HCl \rightarrow 2KCl + 2MnCl_{2} + 5Cl_{2} + 8H_{2}O

(d)FeS + H_{2}SO_{_{4}} \rightarrow Fe_{2}(SO_{4})_{3}+ H_{2}S

(e) 2Al + 3H_{2}SO_{4}\rightarrow Al_{2}(SO_{4})_{3}+3H_{2}

Trong các phản ứng trên, số phản ứng mà ion H^{+} đóng vai trò chất oxi hóa là 

Câu hỏi số 28:

Nhiệt phân các muối sau: NH4NO2, NaHCO3, CaCO3, KMnO4, NaNO3, Cu(NO3)2. Số phản ứng nhiệt phân thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là:

Câu hỏi số 29:

Tiến hành các thí nghiệm sau

(a) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 loãng.

(b)Cho hơi ancol etylic đi qua bột CuO nung nóng.

(c) Sục khí etilen vào dung dịch Br2 trong CCl4.

(d)Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO3, trong NH3 dư, đun nóng.

(e) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là

Câu hỏi số 30:

Cho dung dịch X chứa KMnO4 và H2SO4 loãng lần lượt vào các dung dịch: FeCl2, FeSO4, CuSO4, MgSO4, H2S, HCl đặc. Số trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com