Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phản ứng oxi hoá khử

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Thực hiện các thí nghiệm sau:

a)   Hòa tan SO3  vào dung dịch H2SO4

b)  Sục khí Cl2  vào dung dịch FeSO4.

c)  Nhỏ vài giọt quì tím (dung môi nước) lên mẫu bạc clorua rồi đưa ra ánh sáng

d)  Sục khí SO2  vào nước brom.

e)    Sục khí SO2  vào dung dịch KOH.

f) Sục khí NO2  vào dung dịch Ba(OH)2.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là 

Câu hỏi số 22:

Phản ứng nào trong các phản ứng sau phân tử SO2 không thể hiện tính khử, tính oxi hoá? 

Câu hỏi số 23:

Nhiệt phân các muối sau: NH4NO2, NaHCO3, CaCO3, KMnO4, NaNO3, Cu(NO3)2. Số phản ứng nhiệt phân thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là 

Câu hỏi số 24:

từng chất Fe, FeS, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeBr2, FeBr3, FeCl2, FeCl3 lần lượt tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Số trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa-khử là: 

Câu hỏi số 25:

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho Fe2O3 vào dung dịch HI.

(2) Cho Cu vào dung dịch FeCl3.

(3) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2.

(4) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4.

(5) Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH.

(6) Sục khí O2 vào dung dịch KI.

Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa - khử xảy ra là 

Câu hỏi số 26:

Cho phương trình hóa học cùa phản ứng:

2Cr+3Sn^{2+}\rightarrow 2Cr^{3+}+3Sn

Nhận xét nào sau đây về phản ứng trên là đúng ?

Câu hỏi số 27:

Cho dãy các chất và ion: Zn, S, FeO, SO2, N2, HCl, Cu2+, Cr. số chất và ion có cà tính oxi hóa và khử là

Câu hỏi số 28:

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Sục khí SO2  vào dung dịch KMnO4                               

(2) Sục khí SO2  vào dung dịch H2S

(3) Sục hỗn hợp khí NO2 và O2 vào nước                           

(4) Cho MnO2  vào dung dịch HCl đặc, nóng

(5) Cho Fe2Ơ3 vào dung dịch H2SO4  đặc, nóng                 

(6) Cho SiO2  vào dung dịch HF

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là

Câu hỏi số 29:

Cho H2O2 lần lượt tác dụng với: KNO2; KI; Ag2O; SO2; hỗn hợp (KMnO4 + H2SO4 loãng). Số phản ứng trong đó H2O2 thể hiện tính oxi hoá là   

Câu hỏi số 30:

Cho phản ứng: SO2 + Fe2(SO4)3 + H2O \rightarrow  H2SO4 + FeSO4.

Phát biểu nào sau đây đúng? 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com