Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phản ứng oxi hoá khử

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 1:

Câu nào không đúng trong các câu sau?

Câu hỏi số 2:

từng chất Fe, FeS, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeBr2, FeBr3, FeCl2, FeCl3 lần lượt tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Số trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa-khử là: 

Câu hỏi số 3:

Cho phương trình hóa học cùa phản ứng:

2Cr+3Sn^{2+}\rightarrow 2Cr^{3+}+3Sn

Nhận xét nào sau đây về phản ứng trên là đúng ?

Câu hỏi số 4:

Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dich HNO3 đăc, nóng là

Câu hỏi số 5:

Cho phản ứng: SO2 + Fe2(SO4)3 + H2O \rightarrow  H2SO4 + FeSO4.

Phát biểu nào sau đây đúng? 

Câu hỏi số 6:

Loại phản ứng hoá học vô cơ nào sau đây luôn là phản ứng oxi hoá - khử? 

Câu hỏi số 7:

Cho phản ứng:

Fe3O4  + H2SO4(đặc) \rightarrow ..................... + SO2 +..... 

Tổng hệ số nguyên tối giản của các chất sản phẩm trong phản ứng sau là 

Câu hỏi số 8:

Dãy nào sau đây được sắp xếp theo trật tự số oxi hoá của Oxi tăng dần? 

Câu hỏi số 9:

Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản ứng trên xảy ra

Câu hỏi số 10:

Trong phản ứng   Cl2 + Ca(OH)2 \rightarrow  CaOCl2 + H2O.  Khẳng định nào sau đây về Clo là đúng:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com