Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phản ứng oxi hoá khử

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 1:

Cho từng chất C, Fe, BaCl2, Fe3O4, FeCO3, FeS, H2S, HI, AgNO3, HCl, Fe2O3, FeSO4 lần lượt tác dụng với H2SO4 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là

Câu hỏi số 2:

Thực hiện các thí nghiệm sau:(1). Sục khí C2H2 vào dung dịch KMnO4. (2). Sục CO2 dư vào dung dịch NaAlO2(3). Chiếu sáng vào hỗn hợp khí (CH4; Cl2). (4). Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3.(5). Sục khí NH3 vào dung dịch AlCl3. (6). Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.Số thí nghiệm có phản ứng oxi hoá- khử xảy ra là

Câu hỏi số 3:

Thực hiện các thí nghiệm sau:

a)   Hòa tan SO3  vào dung dịch H2SO4

b)  Sục khí Cl2  vào dung dịch FeSO4.

c)  Nhỏ vài giọt quì tím (dung môi nước) lên mẫu bạc clorua rồi đưa ra ánh sáng

d)  Sục khí SO2  vào nước brom.

e)    Sục khí SO2  vào dung dịch KOH.

f) Sục khí NO2  vào dung dịch Ba(OH)2.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là 

Câu hỏi số 4:

Nhiệt phân các muối sau: NH4NO2, NaHCO3, CaCO3, KMnO4, NaNO3, Cu(NO3)2. Số phản ứng nhiệt phân thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là 

Câu hỏi số 5:

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho Fe2O3 vào dung dịch HI.

(2) Cho Cu vào dung dịch FeCl3.

(3) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2.

(4) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4.

(5) Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH.

(6) Sục khí O2 vào dung dịch KI.

Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa - khử xảy ra là 

Câu hỏi số 6:

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Sục khí SO2  vào dung dịch KMnO4                               

(2) Sục khí SO2  vào dung dịch H2S

(3) Sục hỗn hợp khí NO2 và O2 vào nước                           

(4) Cho MnO2  vào dung dịch HCl đặc, nóng

(5) Cho Fe2Ơ3 vào dung dịch H2SO4  đặc, nóng                 

(6) Cho SiO2  vào dung dịch HF

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là

Câu hỏi số 7:

Cho H2O2 lần lượt tác dụng với: KNO2; KI; Ag2O; SO2; hỗn hợp (KMnO4 + H2SO4 loãng). Số phản ứng trong đó H2O2 thể hiện tính oxi hoá là   

Câu hỏi số 8:

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a). Sục H2S vào dung dịch nước clo.        

(b). Sục khí SO2 vào dung dịch thuốc tím.

(c). Cho H2S vào dung dịch Ba(OH)2.        

(d). Thêm H2SO4 loãng vào nước Javen.

(e). Đốt H2S trong oxi không khí.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là

Câu hỏi số 9:

Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Cho Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3.

- Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2.

- Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư.

- Sục H2S vào dung dịch CuCl2.

- Sục H2S vào dung dịch FeCl3.

- Cho Fe2O3 vào dung dịch HI.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa khử là   

Câu hỏi số 10:

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4  loãng.

(b) Cho ancol etylic phản ứng với Na

(c) Cho metan phản ứng với Cl2 (as)

(d) Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO3trong NH3dư, đun nóng.

(e) Cho AgNO3 dư tác dụng với dd FeCl2

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com