Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát sinh sự sống và phát sinh loài người

Chương này hướng dẫn giải trả lời các câu hỏi sách giáo khoa, tài liệu ôn thi đại học và tốt nghiệp.

Bài tập luyện

Câu 11:

Đặc điểm nào không phải là của người Nêanđectan?

A. Biết dùng lửa thông thạo, săn bắt được cả những động vật lớn.

B. Công cụ khá phong phú, chủ yếu được chế tạo từ mảnh đá silic được đẽo ra.

C. Trao đổi ý kiến chủ yếu vẫn bằng điệu bộ, chứng tỏ chưa có lồi cằm.

D. Đàn ông đi săn tập thể. Đàn bà, trẻ em hái quả, đào cù. Người già chế tạo công cụ.

Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về sự phát sinh sự sống trên Trái Đất:

A. Những cá thể sống đầu tiên trên TĐ được hình thành trong khí quyển nguyên thủy.

B. Quá trình hình thành nên chất sống đầu tiên diễn ra theo con đường hóa học.

C. Axitnuclêic đầu tiên được hình thành có lẽ là ARN chứ không phải là ADN vì ARN vì ARN có thể tự nhân đôi mà không cân enzim.

D. Các chất hữu cơ phức tạp đầu tiên xuất hiện trong nước có thể tạo thành các giọt keo hữu cơ, các giọt keo này có khả năng trao đổi chất và đã chịu tác động của quy luật chọn lọc tự nhiên.

Câu 13: Sự sống đầu tiên trên TĐ chỉ được hình thành khi có sự xuất hiện của :

A. Một cấu trúc có màng bao bọc, có khả năng trao đổi chất, sinh trưởng và tự nhân đôi.

B. Một cấu trúc có màng bao bọc, bên trong có chứa ADN và prôtêin.

C. Một tập hợp các đại phân tử gồm ADN, prôtêin, lipit.

D. Một cấu trúc có màng bao bọc, có khả năng trao đổi chất và sinh trưởng.

Câu 14: Trình tự đúng về sự xuất hiện các dạng người cổ hóa thạch là:

A. Homo habilis - homo neanderthalensis - homo erectus.

B. Homo neanderthalensis -Homo habilis - homo erectus.

C. Homo habilis - homo erectus - homo neanderthalensis.

D. Homo erectus - Homo habilis - homo neanderthalensis.

Câu 15: Sự sống chỉ được xem là đã xuất hiện khi:

A. Hình thành ADN, prôtêin.

B. Hình thành tế bào nguyên thủy.

C. Hình thành các chất có khả năng tự sao.

D. Hình thành prôtêin, ADN,ARN, lipit.

Câu 16:

Vì sao hệ động vật và thực vật ờ châu Âu, châu Á và Bắc Mĩ có một số loài cơ bản giống nhau nhưng cũng có một số loài đặc trưng?

A. Đầu tiên, tất cà các loài đều giống nhau do cỏ nguồn gốc chung, sau đó trờ nên khác nhau do chọn lọc tự nhiên theo nhiều hướng khác nhau.

B. Đại lục Á, Âu và Bắc Mĩ mới tách nhau (từ kỉ Đệ tứ) nên những loài giống nhau xuất hiện trước đó và những loài khác nhau xuất hiện sau.

C. Do có cùng vĩ độ nên khí hậu tương tự nhau dẫn đến sự hình thành hệ động, thực vật giống nhau, các loài đặc trưng là do sự thích nghi với điều kiện địa phương.

D. Một số loài di chuyển từ châu Á sang Bắc Mĩ nhờ cầu nối ở eo biển Berinh ngày nay.

Câu 17: Trình tự đúng về sự xuất hiện các dạng người cổ hóa thạch là:

A. Homo habilis - Homo neanderthalensis -Homo erectus.

B. Homo neanderthalensis - Homo habilis - Homo erectus.

C.  Homo habilis - Homo erectus - Homo neanderthalensis.

D. Homo erectus - Homo habilis - Homo neanderthalensis.

Câu 18: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, các nhóm linh trưởng phát sinh ở:

A. Kỉ Đệ tam (thứ ba) của đại Tân sinh

B. Kỉ Jura của đại Trung sinh

C. Kỉ Đệ tứ (thứ tư) của đại Tân sinh

D. Kỉ Krêta (phấn trắng) của đại Trung sinh 

Câu 19: Quá trình hình thành quần thể thích nghi nhanh nhất xảy ra ở loài sinh vật nào sau đây? 

A. VI khuẩn lam

B. Thú có túi

C. Voi châu Phi

D. Chuột Lemut

Câu 20: Hiện tượng động vật từ nước di cư lên cạn hàng loại xảy ra ở thời kì nào? 

A. Đại Tân Sinh

B. Kỉ Silua của Đại Cổ Sinh

C. Kỉ Juara của Đại Trung Sinh

D. Đại Thái Cổ và đại Nguyên Sinh

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com