Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát sinh sự sống và phát sinh loài người

Chương này hướng dẫn giải trả lời các câu hỏi sách giáo khoa, tài liệu ôn thi đại học và tốt nghiệp.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Trong giai đoạn tiến hóa tiền sinh học, sự kết hợp hai loại hợp chất lipit và prôtêin thành màng có vai trò:

 

Câu hỏi số 32:

Bộ NST lưỡng bội trong tế bào sinh dưỡng của vuợn người có số lượng là:

Câu hỏi số 33:

Dạng vượn người nào dưới đây có quan hệ gần gũi nhất với người, vì sao?

 

 

Câu hỏi số 34:

Bằng chứng quan trọng có sức thuyết phục nhất cho thấy trong nhóm vượn người ngày nay, tinh tinh có quan hệ gần gũi nhất với loài người là:

Câu hỏi số 35:

Bằng chứng nào sau đây ủng hộ giả thuyết cho rằng vật chất di truyền xuất hiện đầu tiên trên Trái Đất có thể là ARN?

Câu hỏi số 36:

Sự thay đổi nào sau đây của cơ thể chứng tỏ đã xuất hiện tiếng nói phân âm tiết:      

Câu hỏi số 37:

Trong quá trình phát sinh loài người, cả hai loại nhân tố sinh học và xã hội đồng thời chi phối ở giai đoạn:

I.   Chuyển từ cây xuống đất.     

II.  Hình thành tư thế đì thẳng.

III. Xuất hiện tư duy     

IV. Hoàn thiện dần đôi bàn tay.

V.  Phát triển đời sống xã hội.

Phương án đúng là:

Câu hỏi số 38:

Nội dung nào sau đây sai khi nói đến lịch sử phát triển của sinh giới?

Câu hỏi số 39:

Trong giai đoạn tiến hóa tiền sinh học, sự sinh sản của các dạng sống tạo ra các dạng giống chúng là nhờ:

Câu hỏi số 40:

Các nhân tố xã hội đóng vai trò chủ đạo ở giai đoạn người tối cổ đến người hiện đại là do:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com