Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát sinh sự sống và phát sinh loài người

Chương này hướng dẫn giải trả lời các câu hỏi sách giáo khoa, tài liệu ôn thi đại học và tốt nghiệp.

Bài tập luyện

Câu 41:

Các nhân tố xã hội đóng vai trò chủ đạo ở giai đoạn người tối cổ đến người hiện đại là do:

A. Não bộ đã phát triển nhiều ở giai đoạn này.

B. Công cụ lao động đã phức tạp và có hiệu quả.

C. Con người dã dần dần thoát khỏi trình độ động vật về mặt cấu tạo cơ thể và xuất hiện tư duy trừu tượng.

D. Tác động các nhân tố lao động, tiếng nói, tư duy và mối quan hệ giữa chúng.

Câu 42:

Loài người đã xuất hiện ớ kỷ (A), đại (B). (A) và (B) lần lượt là:

A.  Thứ ba, Tân sinh. 

B. Thứ tư, Tân sinh.

C. Phấn trắng, Tân sinh.  

D. Phấn trắng, Trung sinh.

Câu 43:

Trong giai đoạn tiến hóa tiền sinh học, nghĩa của Côaxecva là:

A. Sự phân tán. 

B. Sự phân giải.

C. Sự phân li.

D. Sự đông tụ.

Câu 44: Dạng vượn người nào thường gặp ở châu Phi?    

A. Khi Gôrila và tinh tinh.  

B. Tinh tinh và đười ươi.

C.  Đười ươi và vượn.

D. Vượn và khỉ Gôrila.

Câu 45: Bằng phương pháp nào sau đây, con người có thể đo được tuổi của hóa thạch và lớp đất đá chứa chúng?

1- Đo thời gian bán phân rã của silỉc

2- Đo thời gian bán phân rã cùa Urani

3-Do thời gian bán phân rã của cacbon 14.

4- Phương pháp địa tầng học.

A. 1, 2, 3, 4 

B. 2, 3, 4  

C. 2, 3 

D. 1, 2, 3

Câu 46: Dạng nào sau đây không được gọi là hóa thạch?    

A. Sinh vật bằng đá.

B. Xác sinh vật còn tươi, được vùi lấp trong băng hà.

C. Xác sâu bọ được phủ kín trong nhựa hổ phách, còn giữ nguyên màu sắc.

D. Xác ướp của các Pha-rôn trong kim tự tháp Ai Cập vẫn còn tươi

Câu 47: Để kiểm tra giả thuyết của Oparin và Handan, năm 1953 Milơ đã tạo ra môi trường nhân tạo có thành phần hóa học giống khí quyển nguyên thủy của Trái Đất. Môi trường nhân tạo đó gồm:

A. N2,  NH3,  Hvà hơi nước.

B. CH, CO2, Hvà hơi nước. 

C. CH, NH3, Hvà hơi nước. 

D. CH, CO, Hvà hơi nước. 

Câu 48: Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên Trái Đất, dương xỉ phát triển mạnh ở

A. Kỉ Silua thuộc đại Cổ sinh.

B. Kỉ Jura thuộc đại Trung sinh.

C. Kỉ Cacbon (Than đá) thuộc đại Cổ sinh.

D. Kỉ Krêta (Phấn trắng) thuộc đại Trung sinh.

Câu 49: Cho đến nay, các bằng chứng hoá thạch thu được cho thấy các nhóm linh trưởng phát sinh ở đại

A. Nguyên sinh. 

B. Trung sinh. 

C. Tân sinh. 

D. Cổ sinh. 

Câu 50: Trong lịch sử phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất, loài người xuất hiện ở    

A.  đại Cổ sinh.           

B. đại Nguyên sinh.      

C. đại Tân sinh.          

D. đại Trung sinh. 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com