Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phi kim

Chuyên đề này giúp các em ôn tập, hệ thống lý thuyết về phi kim trong chương trình hóa THPT.

Bài tập luyện

Câu 11: Cho các mệnh đề sau:

(a) Các halogen đều có số oxi hóa dương trong một số hợp chất.

(b) Halogen đứng trước đẩy được halogen đứng sau ra khỏi dung dịch muối.

(c) Các halogen đều tan được trong nước.

(d) Các halogen đều tác dụng được với hiđro.

Số mệnh đề phát biểu sai là:

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Câu 12: Cho các chất: N2, H2S, SO2, HBr, CO2. Có bao nhiêu chất có phản ứng với O2 ở điều kiện thích hợp ?

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

Câu 13: Một loại phân amophot chỉ chứa hai muối có số mol bằng nhau. Từ 1,96 tấn axit photphoric sản xuất được tối đa bao nhiêu tấn phân bón loại này ?

A. 2,81 tấn.

B. 2,64 tấn.

C. 2,30 tấn.

D. 2,47 tấn.

Câu 14: Hấp thụ hoàn toàn 3,584 lít khí CO2( đktc) vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,05M được kết tủa X và dung dịch . khối lượng dung dịch Y so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 tăng hay giảm bao nhiêu gam? 

A. tăng 3,04 gam

B. giảm 3,04 gam

C. tăng 7,04 gam

D. giảm 4 gam

Câu 15: Trong các chất sau: KI, CuSO4, KClO3, NaNO3, NaOH, NH4NO3, AgNO3. Có bao nhiêu chất mà bằng một phản ứng có thể tạo ra O2?

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

Câu 16: Cho hơi nước qua than nung đỏ, sau khi làm khô hết hơi nước thu được hỗn hợp khí X (gồm CO, H2, và CO2) có tỉ khối của X so với H2 bằng 7,875. Cần bao nhiêu kg than có chứa 4% tạp chất trơ để thu được 960 m3 hỗn hợp khí X trên đo ở 1,64 atm và 1270C, biết rằng có 96% cacbon bị đốt cháy ?

A. 225,000 kg.

B. 234,375 kg.

C. 216,000 kg.

D. 156,250 kg.

Câu 17: Cho a gam Phôtphotriclorua (PCl3) vào nước được dung dịch X. Để trung hòa hết dung dịch X cần dùng 500 ml dung dịch NaOH 0,3 M. Tính a?

A. 3,4375 g

B. 5,156 g

C. 2,375 g

D. 4,125 g

Câu 18: Nung nóng hỗn hợp gồm 15,8 gam KMnO4 và 24,5 gam KClO3 một thời gian thu được 36,3 gam hỗn hợp Y gồm 6 chất. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl đặc dư đun nóng lượng khí clo sinh ra cho hấpthụ vào 300 ml dung dịch NaOH 5M đun nóng thu được dung dịch Z. Cô cạn Z được chất rắn khan cácphản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng chất rắn khan thu được là

A. 12 g

B. 91,8 g

C. 111 g

D. 79,8 g

Câu 19: Cho chất X vào dd NaOH đun nóng thu được khí Y ; cho chất rắn X vào dung dịch HCl sau đó cho Cu vào thấy Cu tan ra và có khí không màu bay lên hóa nâu trong không khí. Nhiệt phân X trong điều kiện thích hợp thu được một oxit phi kim. Vậy X là chất nào sau đây ?

A. NH4NO3.

B. NH4NO2.

C. (NH4)2S.

D. (NH4)2SO4.

Câu 20:

Người ta có thể điều chế khí H2S bằng phản ứng nào dưới đây ?

A. CuS + HCl

B. ZnS + H2SO4 đặc

C. PbS + HNO3 đặc

D. FeS + H2SO4 loãng

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com