Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phi kim

Chuyên đề này giúp các em ôn tập, hệ thống lý thuyết về phi kim trong chương trình hóa THPT.

Bài tập luyện

Câu 11: Cho 10ml dung dịch Ca(NO3)2 tác dụng với dung dịch Na2CO3 dư sau đó nung kết tủa tới khối lượng không đổi được 0,28 gam chất rắn. Nồng độ mol của ion NO_{3}^{-} trong dung dịch ban đầu là:

A. 1M

B. 0,5M

C. 0,25M

D. 0,75M

Câu 12: Nhiệt phân hoàn toàn 50,0 gam CaCO3 thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 11,2

B. 33,6

C. 22,4

D. 5,6

Câu 13: Dung dịch chất nào sau đây phản ứng với CaCO3 giải phóng khí CO2?

A. C2H5OH

B. CH3NH2

C. C6H5NH2

D. CH3COOH

Câu 14: Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của

A. (NH4)2HPO4 và KNO3

B. NH4H2PO4 và KNO3

C. (NH4)3PO4 và KNO3

D. (NH4)2HPO4 và NaNO3

Câu 15: Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là:

A. Ag2O, NO, O2

B. Ag2O, NO2, O2

C. Ag, NO, O2

D. Ag, NO2, O2

Câu 16: Chất được dùng để tẩy trắng giấy và bột giấy trong công nghiệp là

A. N2O

B. CO2

C. SO2

D. NO2

Câu 17: Hỗn hợp khí nào sau đây không tồn tại ở nhiệt độ thường?

A. CO và O2

B. Cl2 và O2

C. H2S và N2

D. H2 và F2

Câu 18: Không khí trong phòng thí nghiệm bị ô nhiễm bởi khí clo. Để khử độc, có thể xịt vào không khí dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch NaOH

B. Dung dịch NaCl

C. Dung dịch NH3

D. Dung dịch H2SO4 loãng

Câu 19: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Bán kính nguyên tử của clo lớn hơn bán kính nguyên tử của flo

B. Độ âm điện của brom lớn hơn độ âm điện của iot

C. Tính khử của ion Br- lớn hơn tính khử Cl-

D. Tính axit của HF mạnh hơn tính axit của HCl

Câu 20: Thành phần chính của phân bón phức hợp amophot là

A. Ca3(PO4)2 và (NH4)2HPO4

B. NH4NO3 và Ca(H2PO4)2

C. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4

D. NH4H2PO4 và Ca(H2PO4)2

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com