Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phi kim

Chuyên đề này giúp các em ôn tập, hệ thống lý thuyết về phi kim trong chương trình hóa THPT.

Bài tập luyện

Câu 21: Nung nóng hoàn toàn 36,7 gam hỗn hợp NaNO3, Cu(NO3)2. Hỗn hợp khí thoát ra được dẫn vào nước dư thì thấy có 1,12 lít khí ở đktc không bị hấp thụ (lượng O2 hòa tan không đáng kể). KHối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu là?

A. 8,5g  

B. 9,4g  

C. 18,8g  

D. 28,2g

Câu 22: Khí cacbon monoxit là thành phần chính của

A. Khí lò cao

B. Khí dầu mỏ

C. Không khí

D. Khí tự nhiên

Câu 23: Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm BaCO3 và K2CO3 thu được 29,1 gam chất rắn và 2,24 lít khí ở đktc. Hàm lượng % khối lượng của BaCO3 trong X là?

A. 32,3%  

B. 41,2% 

C. 58,8% 

D. 67,7%

Câu 24: Phân kali được đánh giá theo chỉ số nào dưới đây?

A. Hàm lượng % về khối lượng K trong phân tử

B. Hàm lượng % về khối lượng K2O trong phân tử

C. Số nguyên tử K trong phân tử

D. Hàm lượng % về khối lượng KOH trong phân tử

Câu 25: Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CaCO3 và Na2CO3 thu được 11,6 gam chất rắn và 2,24 lít khí ở đktc. Hàm lượng % của CaCO3 trong X là?

A. 62,5%  

B. 8,62%  

C. 50,2% 

D. 6,25%

Câu 26: Nung hỗn hợp X gồm CaCO3 và CaSO3 tới phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn X có khối lượng bằng 50,4% khối lượng của hỗn hợp X. CHất rắn X có % khối lượng 2 chất lần lượt là:

A. 20% và 80%

B. 25% và 75%

C. 30% và 70%

D. 40% và 60%

Câu 27: Thổi hơi nước qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp khí A khô (H2,CO,CO2). Cho A qua dung dịch Ca(OH)2 thì còn lại hỗn hợp khí B khô (H2,CO). Một lượng khí B tác dụng vừa hết 8,96 gam CuO thấy tạo thành 1,26 gam nước. %CO2 theo thể tích trong A là:

A. 20%  

B. 29,16%  

C. 11,11%  

D. 30,12%

Câu 28: Hỗn hợp X gồm O2 và O3 có tỷ khối so với H2 là 22. Hỗn hợp khí Y gồm metylamin và etylamin có tỷ khối so với H2  là 17,833. Để đốt cháy hoàn toàn V1 lít Y cần vừa đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy gồm CO2,H2O và N2; các chất khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỷ lệ V1:V2 là?

A. 3:5  

B. 5:3  

C. 2:1 

D. 1:2

Câu 29: Trong phòng thí nghiệm có các hóa chất:

NaCl HCl AgCl PbClKCl

Có thể điều chế trực tiếp Clo từ các chất:

A. 1,2,3,4,5

B. 1,2,3,5

C. 1,2,4,5

D. 1,2,5

Câu 30: Tính lượng FeS2 cần dùng để điều chế một lượng SO3 đủ để hòa tan vào 100g dung dịch H2SO4 91% thành oleum chứa 12,5 % khối lượng SO3 (giả thiết các phản ứng hoàn toàn)

A. 22,5 g

B. 90 g

C. 60 g

D. 45 gam

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com