Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phi kim

Chuyên đề này giúp các em ôn tập, hệ thống lý thuyết về phi kim trong chương trình hóa THPT.

Bài tập luyện

Câu 31: Khi cho từng chất KMnO4, MnO2, KClO3, K2Cr2O7 có cùng số mol tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl đặc dư thì chất cho lượng khí Cl2 ít nhất là:

A. KClO3 

B. MnO2

C. KMnO4

D. K2Cr2O7

Câu 32: Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá bằng hàm lượng phần trăm:

A. NO có trong phân

B. P2O5 có trong phân

C. N có trong phân

D. NH3 có trong phân

Câu 33: Khi nhỏ vài giọt nước Cl2 vào dung dịch NH3 đặc thấy có “khói trắng” bay ra. Khói trắng đó là:

A. NH4Cl  

B. HCl

C. N2

D. Cl2

Câu 34: Hỗn hợp khí X gồm CO2 và NO2 hấp thụ vào dung dịch NaOH vừa đủ tạo thành các muối trung hòa, sau đó đem cô cạn dung dịch thu được 36,6 gam muối khan. Nung muối khan ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được 35 gam chất rắn khan. % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp là

A. 20% và 80%

B. 75% và 25%

C. 80% và 20%

D. 50% và 50%

Câu 35:

Nhận định nào không đúng?

A. Oxi phản ứng trực tiếp với hầu hết kim loại và tất cả các phi kim

B. Sự cháy, sự gỉ, sự hô hấp đều có sự tham gia của oxi.

C. Ozon có tính oxihoá mạnh hơn oxi

D. Oxi và ozon là 2 dạng thù hình của oxi.

Câu 36: Cho 672 ml khí Clo (đktc) đi qua 200 ml dung dịch KOH ở 1000C. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X có pH = 13. Thể tích dung dịch không thay đổi trong quá trình phản ứng, lượng chất rắn thu được khi cô cạn dung dịch X là

A. 3,09 gam

B. 6,07 gam

C. 1,97 gam.

D. 4,95 gam

Câu 37: Cho m kg một loại quặng apatit (chứa 93% khối lượng Ca3(PO4)2, còn lại là tạp chất) tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric đặc để sản xuất supephotphat đơn. Độ dinh dưỡng của phân thu được sau khi làm khô hỗn hợp sau phản ứng là:

A. 26,83%

B. 42,6%

C. 53,62%

D. 34,2%

Câu 38: Cho 0,5 mol Mg và 0,2 mol Mg(NO3)2 vào bình kín không có oxi rồi nung ở nhiệt độ cao đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn X. Hỗn hợp chất rắn X tác dụng với nhiều nhất 500ml dung dịch Fe(NO3)3 có nồng độ aM. Xác định a?

A. 2

B. 0,667

C. 0,4

D. 1,2

Câu 39: “nước đá khô” không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm. Nước đá khô là:

A. CO rắn    

B. SO2 rắn 

C. H2O rắn  

D. CO2 rắn

Câu 40: Hỗn hợp khí nào sau đây không tồn tại ở nhiệt độ thường?

A. H2 và F2   

B. Cl2 và O2     

C. H2S và N2  

D. CO và O2

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com