Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phi kim

Chuyên đề này giúp các em ôn tập, hệ thống lý thuyết về phi kim trong chương trình hóa THPT.

Bài tập luyện

Câu 1: Dãy muối nitrat vào dưới đây khi bị nhiệt phân  cho sản phẩm là  oxit kim loại ,NO2 và O2

A. Hg(NO3)2 , AgNO3, NaNO3        

B. KNO3 , Pb(NO3)2 , Fe(NO3)2

C. NaNO3 , KNO3 , Ba(NO3)2     

D. Al(NO3)3 , Zn(NO3)2 , Cu(NO3)2

Câu 2: Cho các chất CO2 , NO2 , Cl2 , P2O5 .Số chất tác dụng với NaOH luôn cho ra 2 muối là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3: Cho các phát biểu dưới đây:

(1) Các halogen (F, Cl, Br, I) có số oxi hóa từ −1 đến +7.

(2) Flo là chất chỉ có tính oxi hóa.

(3) F2 đẩy được Cl2 ra khỏi dung dịch muối NaCl.

(4) Tính axit của các hợp chất với hiđro của các halogen tăng theo thứ tự: HF < HCl < HBr < HI.

Các phát biểu luôn đúng là

A. (2), (3), (4).

B. (2).

C. (2), (4).

D. (1), (2), (4).

Câu 4: Cho các mệnh đề sau:

(a) Các halogen đều có số oxi hóa dương trong một số hợp chất.

(b) Halogen đứng trước đẩy được halogen đứng sau ra khỏi dung dịch muối.

(c) Các halogen đều tan được trong nước.

(d) Các halogen đều tác dụng được với hiđro.

Số mệnh đề phát biểu sai là:

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Câu 5: Cho các chất: N2, H2S, SO2, HBr, CO2. Có bao nhiêu chất có phản ứng với O2 ở điều kiện thích hợp ?

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

Câu 6: Trong các chất sau: KI, CuSO4, KClO3, NaNO3, NaOH, NH4NO3, AgNO3. Có bao nhiêu chất mà bằng một phản ứng có thể tạo ra O2?

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

Câu 7: Cho chất X vào dd NaOH đun nóng thu được khí Y ; cho chất rắn X vào dung dịch HCl sau đó cho Cu vào thấy Cu tan ra và có khí không màu bay lên hóa nâu trong không khí. Nhiệt phân X trong điều kiện thích hợp thu được một oxit phi kim. Vậy X là chất nào sau đây ?

A. NH4NO3.

B. NH4NO2.

C. (NH4)2S.

D. (NH4)2SO4.

Câu 8:

Người ta có thể điều chế khí H2S bằng phản ứng nào dưới đây ?

A. CuS + HCl

B. ZnS + H2SO4 đặc

C. PbS + HNO3 đặc

D. FeS + H2SO4 loãng

Câu 9: Khí cacbon monoxit là thành phần chính của

A. Khí lò cao

B. Khí dầu mỏ

C. Không khí

D. Khí tự nhiên

Câu 10: Phân kali được đánh giá theo chỉ số nào dưới đây?

A. Hàm lượng % về khối lượng K trong phân tử

B. Hàm lượng % về khối lượng K2O trong phân tử

C. Số nguyên tử K trong phân tử

D. Hàm lượng % về khối lượng KOH trong phân tử

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com