Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phi kim

Chuyên đề này giúp các em ôn tập, hệ thống lý thuyết về phi kim trong chương trình hóa THPT.

Bài tập luyện

Câu 1: Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CaCO3 và Na2CO3 thu được 11,6 gam chất rắn và 2,24 lít khí ở đktc. Hàm lượng % của CaCO3 trong X là?

A. 62,5%  

B. 8,62%  

C. 50,2% 

D. 6,25%

Câu 2: Khi nhỏ vài giọt nước Cl2 vào dung dịch NH3 đặc thấy có “khói trắng” bay ra. Khói trắng đó là:

A. NH4Cl  

B. HCl

C. N2

D. Cl2

Câu 3: “nước đá khô” không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm. Nước đá khô là:

A. CO rắn    

B. SO2 rắn 

C. H2O rắn  

D. CO2 rắn

Câu 4: Trộn V(ml) dung dịch H3PO4 0,08M với 250 ml dung dịch NaOH 0,32M dư thu được dung dịch X chứa 2 chất tan có cùng nồng độ mol. Giá trị của V là

A. 400ml

B. 250ml

C. \frac{2000}{3}ml

D. 2000ml

Câu 5: Công thức hoá học của amophot, một loại phân bón phức hợp là:

A. (NH4)2HPO4 và Ca(H2PO4)2.

B. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4.

C. NH4H2PO4 và Ca(H2PO4)2.

D. Ca(H2PO4)2.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Phèn chua có công thức K2SO4.Al2(SO4)3.24H2

B. Phân đạm cung cấp Nitơ hoá hợp cho cây dưới dạng ion nitrat và ion amoni 

C. Supephotphat đơn chứa hàm lượng P2O5 cao hơn Supephotphat kép vì thành phần của nó chỉ chứa Ca(H2PO4)

D. Phân urê có công thức là (NH2)2CO 

Câu 7: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế Clo bằng cách 

A. Cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng. 

B. Điện phân nóng chảy NaCl. 

C. Cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl. 

D. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. 

Câu 8: Dung dịch H2S để lâu trong không khí sẽ có hiện tượng:

A. Vẩn đục màu đen

B. Vẩn đục màu vàng

C. Cháy

D. Không có hiện tượng gì

Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng: (X:halogen) 

A. Theo chiều tăng dần của khối lượng phân tử, tính axit và tính khử của các HX tăng dần 

B. Điều chế khí HF bằng cách cho CaF2 (rắn) t/d với axit H2SOđậm đặc, đun nóng 

C. Các HX đều có tính oxi hóa và tính khử trong các phản ứng hóa học 

D. Có thể dùng quỳ tím ẩm để phân biệt các khí Cl2, HCl, NH3, O

Câu 10: Cho a mol Ca(OH)2 tác dụng với b mol H3PO4 chỉ thu được muối canxi đihidrophotphat. Tỉ lệ a: b là

A. 3:2 

B. 1:1

C. 1:2 

D. 2:1

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com