Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình, Bất PT và hệ PT đại số

Chuyên đề này giới thiệu một số bài toán về phương trình, bất phương trình, hệ phương trình đại số, ôn tập các phương pháp giải hệ phương trình rèn

Bài tập luyện

Câu 31:  

Giải bất phương trình sau: 4(x + 1)< (2x + 10) (1 - \sqrt{3+2x})2

A. S = [- \frac{1}{2}; 3] \ {1}

B. S = [ \frac{1}{2}; 3] \ {1}

C. S = [- \frac{3}{2}; 3] \ {1}

D. S =  [- \frac{3}{2}; 3] \ {-1}

Câu 32: Giải phương trình: 2x(x - 2)=3\sqrt{x^{3}+1} (x ∈ R)

A. x = \frac{5-\sqrt{37}}{2}

B. x = \frac{5+\sqrt{37}}{2}

C. x = \frac{5+\sqrt{37}}{2} và x = \frac{5-\sqrt{37}}{2}

D. x = \frac{5+\sqrt{27}}{2} và x = \frac{5-\sqrt{37}}{2}

Câu 33: Giải phương trình: x = (2013 + √x ) (1 - \sqrt{1 - \sqrt{x}})^2

A. x = 0

B. x = 1

C. x = 2

D. x = - 1

Câu 34: Giải bất phương trình:  \sqrt{\frac{x}{2}-1} + \frac{x-1}{\sqrt{2x+1}} ≤ \sqrt{\frac{3}{2}x-2} .

A. x = [2; 5]

B. x = [-2; 4]

C. x = [2; 3]

D. x = [2; 4]

Câu 35: Giải bất phương tình: 2x√x + \frac{5-4x}{\sqrt{x}} ≥ \sqrt{x+\frac{10}{x}-2}

A. x ∈ (2; + ∞)

B. x ∈ (0; + ∞)

C. x ∈ (1; + ∞)

D. x ∈ (- 1; + ∞)

Câu 36: Giải phương trình sau trên R: x(4x+ 1) + (x - 3)\sqrt{5-2x} = 0

A. x =  \frac{-1-\sqrt{21}}{2}

B. x =  \frac{-1-\sqrt{21}}{4}

C. x =  \frac{-1+\sqrt{21}}{4}

D. x =  \frac{1+\sqrt{21}}{4}

Câu 37: Giải bất phương trình: \sqrt{x+1} + \sqrt{5-x} ≥ 2 - x .

A. [2 - 2√5; 5]

B. [-2 - 2√5; 5]

C. [1 - 2√5; 5]

D. [-1 - 2√5; 5]

Câu 38: Giải bất phương trình: 

\frace_300{x^2} - 40x - 2 - \sqrt {10x - 1} - \sqrt {3 - 10x} e_\sqrt {1 + x} + \sqrt {1 - x} - 2  ≤ 0

A. \frac{1}{5} ≤ x ≤ \frac{3}{10}

B. \frac{1}{5} ≤ x ≤ \frac{4}{5}

C.\frac{1}{5} ≤ x ≤ \frac{3}{10}

D. \frac{1}{5} ≤ x ≤ \frac{7}{10}

Câu 39: Giải hệ phương trình : 

\left\{\begin{matrix} 8x^{3}+4(2x-1)=13x^{2}+(y+1)(5y+7)\\ x^{2}-y^{2}=y^{3}+y+1 \end{matrix}\right.

A. x = -2; y = -1 

B. x = 2; y = 1 

C. x = -2 ; y = 1 

D. x = 2; y = -1 

Câu 40: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 5x^3 + 7y^3 + 2xy = 38 & \\ 4x^3 - 3y^3 - 7xy = -4 & \end{matrix}\right.  (x, y ∈ R )

A. (\sqrt[3]{4}\sqrt[3]{2})

B. (\sqrt[3]{4};  -\sqrt[3]{2})

C. ( -\sqrt[3]{4}\sqrt[3]{2})

D. (-\sqrt[3]{4}; -\sqrt[3]{2})

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com