Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình, Bất PT và hệ PT đại số

Chuyên đề này giới thiệu một số bài toán về phương trình, bất phương trình, hệ phương trình đại số, ôn tập các phương pháp giải hệ phương trình rèn

Bài tập luyện

Câu 31: Giải phương trình: x = (2013 + √x ) (1 - \sqrt{1 - \sqrt{x}})^2

A. x = 0

B. x = 1

C. x = 2

D. x = - 1

Câu 32: Giải bất phương tình: 2x√x + \frac{5-4x}{\sqrt{x}} ≥ \sqrt{x+\frac{10}{x}-2}

A. x ∈ (2; + ∞)

B. x ∈ (0; + ∞)

C. x ∈ (1; + ∞)

D. x ∈ (- 1; + ∞)

Câu 33: Giải phương trình sau trên R: x(4x+ 1) + (x - 3)\sqrt{5-2x} = 0

A. x =  \frac{-1-\sqrt{21}}{2}

B. x =  \frac{-1-\sqrt{21}}{4}

C. x =  \frac{-1+\sqrt{21}}{4}

D. x =  \frac{1+\sqrt{21}}{4}

Câu 34: Giải bất phương trình: \sqrt{x+1} + \sqrt{5-x} ≥ 2 - x .

A. [2 - 2√5; 5]

B. [-2 - 2√5; 5]

C. [1 - 2√5; 5]

D. [-1 - 2√5; 5]

Câu 35: Giải bất phương trình: 

\frace_300{x^2} - 40x - 2 - \sqrt {10x - 1} - \sqrt {3 - 10x} e_\sqrt {1 + x} + \sqrt {1 - x} - 2  ≤ 0

A. \frac{1}{5} ≤ x ≤ \frac{3}{10}

B. \frac{1}{5} ≤ x ≤ \frac{4}{5}

C.\frac{1}{5} ≤ x ≤ \frac{3}{10}

D. \frac{1}{5} ≤ x ≤ \frac{7}{10}

Câu 36: Giải hệ phương trình : 

\left\{\begin{matrix} 8x^{3}+4(2x-1)=13x^{2}+(y+1)(5y+7)\\ x^{2}-y^{2}=y^{3}+y+1 \end{matrix}\right.

A. x = -2; y = -1 

B. x = 2; y = 1 

C. x = -2 ; y = 1 

D. x = 2; y = -1 

Câu 37: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 5x^3 + 7y^3 + 2xy = 38 & \\ 4x^3 - 3y^3 - 7xy = -4 & \end{matrix}\right.  (x, y ∈ R )

A. (\sqrt[3]{4}\sqrt[3]{2})

B. (\sqrt[3]{4};  -\sqrt[3]{2})

C. ( -\sqrt[3]{4}\sqrt[3]{2})

D. (-\sqrt[3]{4}; -\sqrt[3]{2})

Câu 38: Giải phương trình: x + 2\sqrt{7-x} = 2\sqrt{x-1} + \sqrt{-x^{2}+8x-7} + 1

A. x = 1; x = 0 

B. x = -5; x = -4

C. x = 5; x = 4

D. x = 5; x = 3

Câu 39: Giải hệ phương trình

\left\{\begin{matrix} y^2 + 3y^2 + y + 4x^2 - 22x +21= (2x + 1)\sqrt{2x - 1}\: \: (1) & \\ 2x^2 - 11x + 9 = 2y \: \: (2)& \end{matrix}\right. 

(x, y ∈ R)

A. (1; 0) và (-5; -2)

B. ( -1; 0) và (5; 2)

C. (1; 0) và (5; -2)

D. (1; 0) và (5; 2)

Câu 40: Tìm m để phương trình sau có nghiệm duy nhất:

\sqrt{x} + \sqrt{1-x} + 2m\sqrt{x(1-x)} - 2\sqrt[4]{x(1-x)} = m3

A. m = 0, m = 1

B. m = -1

C. m = 0

D. m = 0, m = -1

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com