Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình, Bất PT và hệ PT đại số

Chuyên đề này giới thiệu một số bài toán về phương trình, bất phương trình, hệ phương trình đại số, ôn tập các phương pháp giải hệ phương trình rèn

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 61:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} y^{3} (3x^{2}+2x-1)+4y=8\\ y^{2}x^{3}+4y^{2}x-6y+5y^{2}=4& \end{matrix}\right.  (x; y ε R)

Câu hỏi số 62:

Giải hệ phương trình : 

\left\{\begin{matrix} (x+\sqrt{x^{2}+2x+2}+1)(y+\sqrt{y^{2}+1})=1\\ \sqrt{y-xy+9}+2012=\sqrt{y^{2}+2y+4}+2013x \end{matrix}\right. (x,y ∈ R)

Câu hỏi số 63:

Giải phương trình 

\sqrt{9x^{2}+18x+25}(\sqrt{2x+6}-2\sqrt{1-x}) = 12x + 4

Câu hỏi số 64:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 2y^{3}+2x\sqrt{1-x} =3\sqrt{1-x}-y& \\ \sqrt[3]{3x+1}+2y=2 & \end{matrix}\right.

Câu hỏi số 65:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} x^{2}y^{2}-2x+y^{2}=0 & \\ 2x^{3}+3x^{2}+4y-12x+11=0 & \end{matrix}\right.

Câu hỏi số 66:

Giải hệ phương trình \left\{\begin{matrix} y^{2}\sqrt{4x-1}+\sqrt{3}=5y^{2}-\sqrt{12x-3}\\ 2y^{4}(10x^{2}-17x+3)=3-15x \end{matrix}\right. (x, y ∈ R)

Câu hỏi số 67:

Giải phương trình: x√x - \frac{2x-7}{\sqrt{x}} > 4.\sqrt{x+\frac{4}{x}-2}

Câu hỏi số 68:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} x^{3}-12x-8y^{3}+24y^{2}-16=0 & \\ x^{2}+2\sqrt{4-x^{2}}-12\sqrt{2y-y^{2}} =-8& \end{matrix}\right.

Câu hỏi số 69:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} \sqrt[3]{1+x}+\sqrt{1-y}=2 & \\ x^{2}-y^{4}+9y=x(9+y-y^{3})& \end{matrix}\right.

Câu hỏi số 70:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} x^{3}-y^{3}+3y^{2}-3x-2=0 & \\ x^{2}+\sqrt{1-x^{2}}-3\sqrt{2y-y^{2}}+2=0 & \end{matrix}\right.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com