Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình, Hệ phương trình, Bất phương trình lượng giác

Chuyên đề này giới thiệu một số bài toán về Phương trình, Hệ phương trình, Bất phương trình lượng giác, ôn tập các phương pháp giải hệ phương trình mũ

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Giải phương trình: \frac{(1-sinx)(2sin2x +6cosx+2sinx+3)}{2cosx+1} = 2

Câu hỏi số 12:

Giải phương trình 2sin(x + \frac{\pi}{3}) - sin(2x - \frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}

Câu hỏi số 13:

Giải phương trình: \frac{sin2x}{cosx}+\frac{cos2x}{sinx} = cot2x -1

Câu hỏi số 14:

Giải phương trình:  2sin2(x-\frac{\pi }{4}) = 2sin2x – tanx

Câu hỏi số 15:

Giải  phương trình: sin2x + cos2x - 3cosx - sinx+2=0. 

Câu hỏi số 16:

Giải phương trình: sin x + sin 5x = 2cos2( \frac{\pi }{4} − x) − 2cos2( \frac{\pi }{4}+ 2x)       (x∈ R ) .

Câu hỏi số 17:

Giải phương trình: 2sinx(cos2x - sin2 x)= sinx +√3cos3x

Câu hỏi số 18:

Giải phương trình: \frac{1+\sqrt{3}tanx}{sin(\frac{x}{2}+\frac{\pi }{12})cos(\frac{x}{2}-\frac{\pi }{12})} = 2(1 + tan2x)

Câu hỏi số 19:

Giải phương trình:

\frac{(sinx + cosx)^2 - 2sin^2x}{1 + cot^2x} = \frac{\sqrt{2}}{2}.[sin(\frac{\Pi}{4} - x) - sin(\frac{\Pi}{4} - 3x)]

 

Câu hỏi số 20:

Giải phương trình lượng giác: 2cos6x – √3cos2x = sin2x - 2coss4x + √3

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com