Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình, Hệ phương trình, Bất phương trình lượng giác

Chuyên đề này giới thiệu một số bài toán về Phương trình, Hệ phương trình, Bất phương trình lượng giác, ôn tập các phương pháp giải hệ phương trình mũ

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Giải phương trình: \frac{4sin^{4}x+4cos^{4}\left ( x-\frac{\Pi }{4} \right )-1}{cos2x}=2

Câu hỏi số 22:

Giải phương trình: 2sin2x + √2sin(2x + \dpi{100} \frac{\pi}{4}) + 5sinx -3cosx = 3

Câu hỏi số 23:

Giải phương trình: \frac{1}{\sqrt{2}}cotx + \frac{sin2x}{sinx+cosx} = 2sin(x + \frac{\pi}{2})

Câu hỏi số 24:

Giải phương trình: 2 + √3(sin2x – 3sinx) = cos2x + 3cosx

Câu hỏi số 25:

Giải phương trinh:

48 - \frac{1}{\cos ^{4}x} - \frac{2}{\sin ^{2}x}(1 + cotx.cot2x) = 0

Câu hỏi số 26:

Giải phương trình:

cos\left ( \frac{x}{2}-\frac{\Pi }{6} \right ) + cos(\frac{\Pi}{3} - x) + cos\left ( \frac{3x}{2} -\frac{\Pi }{2}\right ) + sin(2x - \frac{\Pi }{6}) = 0

Câu hỏi số 27:

Giải phương trình

\frac{(2sinx - 1)(cos2x + sinx + 1)}{\sqrt{3}sinx - sin2x} = √3 + 2cosx

Câu hỏi số 28:

Giải phương trình: \left ( 1-\frac{1}{2sinx} \right )cos^{2}2x=2sinx +\frac{1}{sinx}-3

Câu hỏi số 29:

Giải phương trình:

8(sin6x + cos6x) + 3√3sin4x = 3√3cos2x - 9sin2x + 11

Câu hỏi số 30:

Giải phương trình: \frac{2sin(\frac{\Pi }{3}+2x)+2sin2x+\sqrt{3}}{cosx}=4cos4x 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com