Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình - Hệ phương trình

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 11: Vận dụng cao

Cho hệ phương trình left{egin{matrix} x+my=1 &  m-y=-m & end{matrix}
ight.

a. Chứng tỏ rằng với mọi m hệ luôn có nghiệm duy nhất.

b. Tìm giá trị của m để hệ có nghiệm (x,y) là một điểm thuộc góc phần tư thứ I.

Câu hỏi: 106977

Câu hỏi số 12: Vận dụng cao

Tìm m nguyên để hệ phương trình left{egin{matrix} 2mx+3y=m &  x+y=m+1 & end{matrix}
ight. có nghiệm nguyên.

Câu hỏi: 106976

Câu hỏi số 13: Vận dụng cao

Cho hệ phương trình: left{egin{matrix} x-my=0 &  mx-y=m+1 & end{matrix}
ight.

a. Giải và biện luận hệ phương trình.

b. Tìm hệ thức liên hệ giữa nghiệm x, y của hệ không phụ thuộc vào m.

Câu hỏi: 106975

Câu hỏi số 14: Vận dụng cao

Giải và biện luận phương trình: 

left | mx+1 
ight | = left | 3x+m+2 
ight |            (1)

Câu hỏi: 106974

Câu hỏi số 15: Vận dụng cao

Giải và biện luận phương trình: left | 2x-3m 
ight |=left | x+6 
ight |

Câu hỏi: 106973

Câu hỏi số 16: Vận dụng cao

Giải và biện luận phương trình:

 (m-2)x^{2}-(2m-1)x+m+1=0         (1)

Câu hỏi: 106972

Câu hỏi số 17: Vận dụng cao

Tìm m để phương trình sau có nghiệm duy nhất: frac{x+1}{x-1}=frac{x+2}{x-m}      (1)

Câu hỏi: 106971

Câu hỏi số 18: Vận dụng cao

Giải và biện luận phương trình:

 frac{mx-m-3}{x+1} =1                  (1)

Câu hỏi: 106970

Câu hỏi số 19: Vận dụng cao

Tìm m để phương trình sau vô nghiệm:

frac{x-m}{x-1}+frac{x-2}{x+1} =2           (1)

Câu hỏi: 106969

Câu hỏi số 20: Vận dụng cao

Giải và biện luận phương trình: m(x+3) = m(x+4) + 6.

Câu hỏi: 106968

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com