Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình - Hệ phương trình

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 31:

Tìm điều kiện xác định của phương trình sau rồi suy ra tập nghiệm của nó : 

sqrt{-x^{2}+x-1}+x=1 .

Câu hỏi số 32: Vận dụng cao

Tìm điều kiện xác định của phương trình sau rồi suy ra tập nghiệm của nó : 

x+sqrt{x-1}=sqrt{1-x}

Câu hỏi: 106868

Câu hỏi số 33: Vận dụng cao

Tìm điều kiện xác định của phương trình sau rồi suy ra tập nghiệm của nó : 

sqrt{(x-3)^{2}(5-3x)}+2x=sqrt{3x-5}+4

Câu hỏi: 106867

Câu hỏi số 34: Vận dụng cao

Tìm điều kiện xác định của phương trình sau rồi suy ra tập nghiệm của nó : 

sqrt{x}+sqrt{x-2}=sqrt{-x-3}

Câu hỏi: 106814

Câu hỏi số 35: Vận dụng cao

Tìm điều kiện xác định của phương trình sau rồi suy ra tập nghiệm của nó :

sqrt{-x^{2}+6x-9}+x^{3}=27

Câu hỏi: 106813

Câu hỏi số 36: Vận dụng cao

Tìm điều kiện xác định của phương trình sau rồi suy ra tập nghiệm của nó :

4x+sqrt{4x-3}=2sqrt{3-4x}+3

Câu hỏi: 106806

Câu hỏi số 37: Vận dụng

Giải các phương trình sau :

egin{array}{l} 1)left| {{x^2} - 5x + 4} 
ight| = {x^2} + 6x + 5 2)left| {{x^2} - 8x + 7} 
ight| = 2x - 9 3)left| {3x + 4} 
ight| = left| {x - 2} 
ight| 4){x^2} - 5left| {x - 1} 
ight| - 1 = 0 end{array}

2)x = 8 ; x = √11

3) x = -1/2 ; x = -3

4) x = 1 ; x = 4 ; x = -6

2)x = 8 ; x = 3 + √11

3) x = -1/2 ; x = -3

4) x = 1 ; x = 4 

2)x = 8 ; x = 3 + √11

3) x = -1 ; x = -3

4) x = 1 ; x = 4 

2)x = 8 ; x = 3 + √11

3) x = -1/2 ; x = -3

4) x = 1 ; x = 4 ; x = -6

Câu hỏi: 106524

Câu hỏi số 38: Vận dụng

Giải các phương trình sau :

egin{array}{l} 1){x^4} - 3{x^2} - 4 = 0\ 2){x^4} - 5{x^2} + 4 = 0\ 3){x^4} + 5{x^2} + 6 = 0\ 4)3{x^4} + 5{x^2} - 2 = 0 end{array}

2) x = ± 1 ; x = ± 2

3) Vô số nghiệm

4) x = ±√3/3

2)  x = ± 2

3) Vô nghiệm

4) x = ±√3

2) x = ± 1 ; x = ± 2

3) Vô nghiệm

4) x = ±√3/3

2) x = ± 1 ; x = ± 2

3) Vô nghiệm

4) x = ±√3

Câu hỏi: 106523

Câu hỏi số 39: Vận dụng

Giải phương trình :

{x^4} + {x^2} - 30 = 0

Câu hỏi: 106522

Câu hỏi số 40: Vận dụng cao

Giải phương trình :

sqrt[3]e_x + 5 + sqrt[3]e_x + 6 = sqrt[3]e_2x + 11

Câu hỏi: 106518

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com