Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình - Hệ phương trình

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 41: Vận dụng cao

egin{array}{l} 1)2x - {x^2} + sqrt {6{x^2} - 12x + 7} = 0\ 2)sqrt {x + 2} + sqrt {4 - x} = {x^2} - 6x + 11 end{array}

2) x = 3

2) x = 3

2) x = 3

2) x = 3

Câu hỏi: 106517

Câu hỏi số 42: Vận dụng cao

Giải các phương trình :

egin{array}{l} 1)sqrt e_x^2} + 1} - x = frac{5}{{2sqrt {{x^2} + 1} \ 2)sqrt {5x - 1} = sqrt {3x - 2} - sqrt {2x - 3} end{array}

2)x = 2

2)x = 2

2)x = 1/6

2)x = 1/6

Câu hỏi: 106516

Câu hỏi số 43: Vận dụng cao

Giải các phương trình :

egin{array}{l} 1)x + sqrt {x - 1} = 13\ 2)sqrt {3x + 4} - sqrt {x - 3} = 3 end{array}

2) x = 4 ; x = 7

2) x = 4 ; x = 7

2) x = 4 

2) x = 7

Câu hỏi: 106514

Câu hỏi số 44: Vận dụng cao

Giải các phương trình sau :

egin{matrix} egin{array}{l} 1)x - sqrt {2x + 7} = 4\ 2)sqrt {2x + 1} = 2 + sqrt {x - 3} end{array}\ end{matrix}

Câu hỏi: 106501

Câu hỏi số 45: Vận dụng cao

Giải phương trình :

sqrt{2x+8}=3x+4   (1)

Câu hỏi: 106500

Câu hỏi số 46: Vận dụng cao

Giải các phương trình :

egin{matrix} 1)sqrt {2x + 3} = x - 3 2)sqrt {5x + 10} = 8 - x  3){x^2} - 6x + 9 = 4sqrt {{x^2} - 6x + 6}  4)x - sqrt {2x - 5} = 4 end{matrix}

2) x = 3

3)x = 1 ; x = 5 ; 3pm 2sqrt{3}

4)x = 7

2) x = -3

3) x= 1 ; x = 5 ; 3pm 2sqrt{3}

4)x = 1

2) x = -3

3) 3pm 2sqrt{3}

4)x = 7

2) x = 3

3)   x = 5 

4)x = 7

Câu hỏi: 106499

Câu hỏi số 47: Vận dụng cao

Giải các phương trình :

1)  left | x^{2}-5x+4 
ight |=x+4 (1)

2) x^{2}-2x+8=left | x^{2}-1 
ight |   (2)

2) x= 9/2

2) x= 9/2

2) x= -9/2

2) x= -9/2

Câu hỏi: 106496

Câu hỏi số 48: Vận dụng cao

Giải các phương trình :

1) left | 2-3x^{2} 
ight |-left | 6-x^{2} 
ight |=0  (1)

2)  left | x^{2}-1 
ight |=1-left | x 
ight | (2)

2) x = 1 ; x = -1

2) x= 0 ; x = 1 

2) x= 0 

2) x= 0 ; x = 1 ; x = -1

Câu hỏi: 106495

Câu hỏi số 49: Vận dụng cao

Giải các phương trình sau :

1) x^{2}-5left | x-1 
ight |-1=0 (1)

2) left | 1-x 
ight |=1+x+x^{2}  (2)

2) x = 0

2) x = 0

2) x = 1

2) x = -1

Câu hỏi: 106494

Câu hỏi số 50: Vận dụng cao

Giải các phương trình :

1) x^{2}-5left | x-1 
ight |=0  (1)

2) left | x 
ight |+x+1=left | 3-2x 
ight |  (2)

3)  left | 3x+4 
ight |=left | x-2 
ight | (3)

4) left | 3x^{2}-2 
ight |=left | 6-x^{2} 
ight |  (4)

2)x = ½

3)x = -1/2 ; x = -3

4)x = ±2

2)x = ½

3)x = -1/2 ; x = -3

4)x = √2

2)x = ½

3)x = -1/2 ; x = -3

4)x = ±√2

2)x = -½

3)x = -1/2 ; x = -3

4)x = ±√2

Câu hỏi: 106491

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com